Tillförlitliga data med eddyNCDT

Ledande tillverkare av förbränningsmotorer kräver tillförlitliga data för att bestämma kolvens och kolvringarnas exakta position samt de befintliga tryckförhållandena. För att mäta kolvens och kolvringarnas rörelser med hög precision används eddyNCDT från Micro-Epsilon. Med hjälp av simuleringsverktyg används data huvudsakligen för att förutsäga t.ex. slitage, friktion och oljeförbrukning. Läs mer.


Se video om EddyNCDT

Luleå University of Technology mäter med lasergivare från Micro-Epsilon


De första 24 timmarna är kritiska när det gäller betongens stelningsprocess. Sker processen på ett felaktigt sätt kan sprickbildning uppstå, vilket dramatiskt påverkar estetik, hållbarhet och användbarhet hos strukturen. Med hjälp av Micro-Epsilons lasertrianguleringsgivare ILD2300 har Luleå University of Technology mätt vertikal förskjutning på olika typer av färsk betong. Mätningarna visade bland annat att vattenskiktet, som täcker den fuktiga betongen efter gjutning, inte hade något signifikant inflytande på mätningens noggrannhet. Den tekniska rapporten visar även att:

 • ILD2300 är en mycket praktisk och noggrann givare när det gäller att mäta vertikal förskjutning av färsk betong.
 • Givaren kan användas för att mäta stelningsprocessen hos olika typer av betong.
 • Den gradvisa förändringen i ytfärgen tycks inte påverka mätresultatet.
 • Laserstrålen kan vara riktad direkt mot betongytan. Någon annan mätyta, exempelvis av plast eller plywood, är därför inte nödvändig.
 • Givare med för kort mätområde fungerar inte korrekt om ett luftflöde passerar över ytan. I dessa fall rekommenderas givare med större mätområde.

> Läs hela rapporten här.

 

Med flera av Micro-Epsilons lasertrianguleringsgivare kan mätning ske med hög noggrannhet oavsett mätytans kulör. Sker förändringar i kulören kompenserar givaren automatiskt för detta genom att antingen reglera laserintensitet eller exponeringstid. Regleringen sker i realtid vid mätfrekvenser upp till ca 49 kHz. ILD2300 finns för stora mätavstånd upp till 500 mm.

> Läs mer om ILD2300 här.

 

 

Transparenta material – Beröringsfri mätning i nanometer

Med hjälp av konfokala lägesgivare är det möjligt att mäta beröringsfritt på flertalet svåra ytor, exempelvis spegelblanka och transparenta material i flera skikt. Det är också möjligt att mäta skikttjocklek från endast en sida på transparenta material. Mätningen kan ske med noggrannhet i nanometer. > Se fullständigt produktblad här.


Se video om konfokala givare från Micro-Epsilon.

 

Inbjudan till kostnadsfritt seminarium om mätteknik


Vi vill härmed bjuda in dig, eller en av dina kollegor, till Micro-Epsilons kostnadsfria seminarium om mätteknik. Under seminariet lär du dig både grunderna och får mer detaljerad kunskap om sensorer för positionsmätning, färgigenkänning och infraröd temperaturmätning så att du i framtiden kan lösa mätuppgifter på ett effektivt sätt. Vi kommer att gå igenom de viktigaste frågorna och svaren om givare och mätsystem baserat på tydliga exempel och demonstrationsenheter.

– Hur olika mättekniker fungerar.
– Fördelar med olika typer av givare.
– Lämplig mätteknik för olika mätproblem.
– Tillgängliga givare och system.

 

_______________________________________________________________________________________

DAGORDNING

Seminarium i Malmö 2017-10-17

OBS! Seminariet hålls på engelska.


09.00 – 12.00
DEL 1

 • Elektromagnetiska givare (Eddy Current & Kapacitiva)
 • Magneto-induktiva givare, linjära induktiva givare och vajergivare
 • Konfokala givare


12.00 – 13.00

 • Lunch med catering


13.00 – 16.20
DEL 2

 • Lasertriangulering: Lägesgivare och skanners
 • Optiska mikrometrar
 • Laseravståndsgivare (Time-Of-Flight)
 • Kulörgivare
 • Temperaturgivare (IR)

_______________________________________________________________________________________


Registrera dig online och reservera din seminarieplats här!

Vänligen registrera dig tidigt för att reservera en plats. Antalet deltagare är begränsat. Du kommer att få en bekräftelse via e-post med detaljerade anvisningar och fullständig adress.

Övriga frågor? Ring oss på +46(8)76473380 för ytterligare information.

 

FUTEK på Mars – Video från NASA om Curiositys landning

FUTEK utvecklade två givare till marsbilen Curiosity, en ringformad kraftgivare samt en fleraxlig kraftgivare som mäter krafter och belastningar på robotarmen. Att få förtroendet att leverera komponenter till NASA är ett erkännande av FUTEKs förmåga att utveckla högteknologiska och högkvalitativa produkter. > Läs mer här.

Curiosity landade på Mars den 8 augusti 2012.
Se video från NASA.

Se video om Micro Epsilon

I mer än 45 år har Micro-Epsilon kontinuerligt erbjudit mättekniska lösningar med pålitliga, högpresterande och unika funktioner för inspektion och mätning med hög precision. Vår styrka är synergieffekterna av samarbeten mellan olika utvecklings- och produktionsavdelningar över hela koncernen där innovativa produkter skapas genom intensiva forsknings- och utvecklingsprocesser. Koncernens huvudsakliga verksamhetsområden är läges-, temperatur- och kulörgivare samt teknologier för mätning av filmtjocklek, tillverkning av elektronik, fiberoptik och medicinteknik. Kostnadseffektiva produkter utvecklas även för stora OEM-applikationer där det finns specifika kundkrav. Genom att erbjuda högpresterande mätsystem ger vi dig som kund en avgörande konkurrensfördel och du kan vara säker på att alltid få bästa möjliga lösning.

Se video om Micro Epsilon.

> Läs mer om Micro Epsilon.

 

Robotproteser med finmotoriska funktioner


Robotproteser drivs av patientens nervsystem och möjliggör finmotoriska funktioner. Robotar har inte någon inbyggd känsla av beröring utan behöver sensorer för att ge taktil återkoppling, annars kan de inte bestämma vilken kraft de utövar på olika objekt. Miniatyrlastceller från FUTEK, placerade i robotens greppunkter, ger den nödvändiga kraftåterkopplingen för ett säkert grepp.

> LÄS MER OM APPLIKATIONEN

 

Noggrann tjockleksmätning inom plastindustrin


Unika combiSENSOR från Micro-Epsilon kombinerar en eddy current virvelströmsgivare med en kapacitiv lägesgivare integrerade i samma hölje vilket möjliggör beröringsfri tjockleksmätning med hög precision på plastfilm och isolatorer.

combiSENSOR möjliggör även tjockleksmätning från en sida av elektriskt icke-ledande material på metallobjekt och är särskilt anpassad för användning i plastindustrin, exempelvis för att bestämma tjockleken hos plastbeläggningar på metallplåtar eller på applicerade limlager.

Styrenheten matar dels ut signalerna från virvelströmsgivaren och den kapacitiva lägesgivaren var för sig. Genom differentialberäkning av båda sensorsignaler och en integrerad temperaturkontroll kompenseras även för mekaniska förändringar som termisk expansion och avböjningar. På grund av sin höga temperaturstabilitet erbjuder combiSENSOR hög mätnoggrannhet även vid varierande omgivande temperaturer. Det intuitiva webbgränssnitter bidrar till användarvänligheten. Kontrollenheten har även Ethernet och EtherCAT-gränssnitt.

 

Beröringsfri färgmätning av flytande målarfärg

Fram tills nu har färgmätning av flytande målarfärg varit en lång, tidskrävande och extremt komplex process. Genom en ny integrerad och utrymmesbesparande systemlösning från Micro-Epsilon, som kombinerar colorCONTROL ACS7000 kulörgivare och ILD1420-50 lasertrianguleringsgivare, är det möjligt att i realtid och med hög precision utföra beröringsfri färgbestämning direkt i produktionsprocessen.

Vanligtvis utförs färgkontroll genom att målarfärg appliceras på ett testområde och för att uppnå tillförlitliga mätresultat genomförs mätningar efter torkningsprocessen. Om mätresultaten visar att färgerna är felaktiga måste färgbehållarna blandas igen eller kasseras, vilket bland annat innebär långa väntetider tills en ny mätprocess kan startas. För att underlätta processen har Micro-Epsilon utvecklat ett system som möjliggör mätning av flytande målarfärg direkt under produktionen.

Inom färgmätningsteknologin beror spektralfördelningen av det reflekterade ljuset på avståndet mellan givaren och mätobjektet. Därför påverkar förändrade avstånd på mer än 0,05 mm mätresultaten. Emellertid är noggrannheten, med vilken målarfärger kan fyllas på i provbehållaren begränsad till ± 2 mm, vilket innebär att avståndsmätningar och kontroller krävs för att uppnå hög precision och reproducerbara mätresultat.

Lösningen från Micro-Epsilon inkluderar därför ColorCONTROL ACS7000 färgspektrometer för färgmätningar och ILD1420-50 lasertrianguleringsgivare för avståndsmätningar. Den senare är idealisk för denna applikation tack vare sin kompakta storlek och utmärkta prestanda. Lasergivaren mäter avståndet till mätobjektet. Tack vare ACS-cirkulärgivare är mätprocessen oberoende av vinkeln. Tack vare en linjärenhet som erbjuder automatiska justeringar kan avståndet från färgspektrometern till mätobjektet justeras när som helst för att uppnå hög mätnoggrannhet.

Universell tjockleksmätning med utökat mätområde

thicknessSENSOR för universell tjockleksmätning av platta produkter är numer väletablerad. Genom ett utökat mätområde på upp till 25 mm med mätbredder upp till 400 mm erbjuder det intelligenta systemet från Micro-Epsilon en ännu större flexibilitet. thicknessSENSOR kan enkelt integreras i produktionslinjer och i begränsade utrymmen utan att kräva några avancerade inställningar.

thicknessSENSOR är ett högpresterande system för applikationer i metall- och plastindustrin så som tjockleksmätning av platta plast- och plåtmaterial och mätning på ett brett sortiment av tyger och kompositmaterial. Den nyckelfärdiga lösningen är även lämplig för mängder av andra applikationer och har nu utökats med ytterligare tre mätområden för materialtjocklekar upp till 25 mm och mätbredder upp till 400 mm.

Två lasertrianguleringsgivare fixeras mitt emot varandra på en stabil ram och mäter på objektet från båda håll. Elektroniken som är integrerad i ramen beräknar tjockleksvärdena och matar ut dessa digitalt via Ethernet eller analogt. I systemet ingår också ett användarvänligt, intuitivt webbgränssnitt som gör att användaren kan ladda upp enskilda förinställningar för respektive mätuppgift.

Den diffusa reflektionen som mottas av detektorn visualiseras i webbgränssnittet. Vid mätning på exempelvis en oljig metallyta kommer detta att presenteras som två toppar. En när ljuset reflekterar oljan och en när ljuset reflekterar metallen. Genom att välja vilken av topparna man önskar mäta på optimeras mätuppgiften. Upp till åtta användarspecifika inställningar kan lagras och exporteras.