Tusen tack till alla deltagare på seminariet i Malmö

Tusen tack till alla, ca 25 deltagare på seminariet i Malmö, som visade ett stort intresse för samtliga Micro-Epsilons produkter och ställde intressanta frågor till föreläsarna.

Tack även till de kunniga föreläsarna; Christian Kapfhammer (ansvarig för Micro-Epsilons seminarieverksamhet), Nihat Palanci (VD på Micro-Epsilon Norden), Jakob Geisler (ansvarig för Micro-Epsilon i södra Sverige och Danmark) och Anders Mejlvang (ansvarig för Micro-Epsilon i mellersta Sverige och Norge) för ett mycket lärorikt event.

– Vi planerar för många liknande event i framtiden. Vår målsättning är att erbjuda värdefull kunskap både till våra egna kunder och alla andra som är intresse av att lära sig mer om Micro-Epsilons produkter och mätteknik, säger Nihat Palanci, VD på Micro-Epsilon i Norden.

Är du intresserad av liknande event på din ort? Maila oss på [email protected].

Världsomspännande framgångar för reflectCONTROL Automotive

reflectCONTROL Automotive Paint Inspection System

 

reflectCONTROL Automotive Paint Inspection System har fått ett globalt genombrott bland ledande biltillverkare. Med hjälp av systemet görs inspektion av blanka ytor enkelt, snabbt och säkert. Små defekter, på allt från kompletta chassin till enskilda lackerade delar, kan tillförlitligt detekteras vid produktion för hundraprocentig kontroll.

I synnerhet inom bilindustrin ställs mycket höga krav på kvalitetssäkring. På grund av det stora antalet reflekterande ytor har traditionella metoder för bildbehandling snabbt nått sin begränsning men reflectCONTROL Automotive erbjuder skräddarsydda lösningar. Ledande biltillverkare förlitar sig numer på Micro-Epsilons välbeprövade system. På Daimlers anläggning i Sindelfingen använder man sig av robotbaserade lösningar för automatisk kontroll av lacken samt märkning. Samtliga modeller (upp till 1 800 fordon per dag i tre parallella linjer) inspekteras enligt stränga kriterier från Daimler och markeras för bearbetning.

BMW har beställt ett ytterligare system av reflectCONTROL Automotive från Micro-Epsilon till sin fabrik i München. I och med att även Honda har valt högteknologi från Tyskland i sin nya lackeringsanläggning i Marysville, Ohio, har reflectCONTROL nu även korsat Atlanten. Micro-Epsilon har också ansvarat för rådgivning när det gäller installationer av anläggningar i Greenfield och Brownfield.

Samtliga system är utrustade med specialdesignade, robotbaserade sensorer som integreras i bearbetningslinjen. Användningen av robotar möjliggör flexibel anpassning av mätprocessen till olika typer av karosseri och alla ytor inspekteras med samma höga precision. Med hjälp av en välutvecklad mjukvara och utbildad personal är det möjligt att skapa en setup för varje modell. Upplösning i tiondels millimetrar möjliggör en detektering av i princip alla defekter i grundfärg och ytlack med tredimensionell form och position på karossytan, såsom inneslutningar, strån, färgdroppar, repor eller kratrar. Känsligheten i tredje dimensionen (defektens höjd och djup) ligger inom submikronområdet. Erhållen data kan användas exempelvis för övervakning, för att hitta felkällor och optimera tidigare produktionsprocesser eller för styrning av robotar som automatiskt markerar defekterna för efterföljande reparationer eller ombearbetning.

reflectCONTROL Automotive baseras på en teknik med fasförskjutna interferensmönster som efterliknar det mänskliga ögat. En ljuskälla integrerad i sensorn alstrar ett alternerande randigt mönster med sinusformad intensitet på fordonet. Defekter orsakar avvikelser i det randiga mönstret som reflekteras av ytan och spelas in av kameror och utvärderas av programvaran. En sammansättning av flera enskilda bilder ger en exakt återgivning av hela den inspekterade ytan och denna jämförs sedan med en ideal referensyta med hjälp av robusta algoritmer.

Jämfört med visuell inspektion ger robotstyrd felkontroll betydligt mer konsekventa och exakta resultat. Fälterfarenhet har visat en signifikant minskning av oupptäckta defekter i den löpande processen när mänskliga faktorer som trötthet, färgberoende eller humör inte längre påverkar resultatet.

Tjocklekmätning av bromsskivor för lab- och vägtester

capaNCDT DTV

Micro-Epsilon har utvecklat innovativa capaNCDT DTV som är ett kapacitivt flerkanaligt mätsystem för kontroll av tjockleksvariation på bromsskivor. Extremt robusta givare, omfattande mjukvarupaket och en väska för mobil användning möjliggör mängder av olika mätuppdrag.

Kapacitiva lägesgivare möjliggör beröringsfri tjockleksmätning. capaNCDT DTV mäter bromsskivans tjocklek från båda sidor vilket möjliggör exakt bestämning av så kallad Disc Thickness Variation. Medan bromsskivan roterar bestäms tjockleksavvikelsen genom mätning längs omkretsen på hela skivan. Användning av flera givare i par möjliggör också mätningar av tjocklek på olika radier.

Tack vare sin robusta konstruktion lämpar sig den fyrkanaliga capaNCDT DTV för svåra omgivningsförhållanden vid både lab- och vägtester. I den kompakta kapslingen arbetar fyra kapacitiva givare fristående från varandra och levererar mätvärden. Ett speciellt keramiskt skikt skyddar givarna från mekaniska och termiska påfrestningar vilket ger en hög temperaturstabilitet. För att förenkla montering och säkerställa noggranna mätningar finns givarna tillgängliga i spegelvända positioner vilka kan monteras på motsatta sidor av bromsskivan. Kombinerade med styrenhet capaNCDT 6220 är det möjligt att behandla de fyra sensorkanalerna synkront med dynamiska mätningar upp till 5kHz. Digitala utgångar kan fås via Ethernet eller EtherCAT eller som analog signal.

 

Mätuppdrag, såsom verifiering av garantiärenden eller kvalitetssäkring, kan utföras med hjälp av den mobila utrustningen som är särskilt användbar för tillverkare av bromsskivor eller för bilindustrin och dess leverantörer. Väskan innehåller en dubbelkanalkontroll, två sensorer med kabel, en konsolsats och programvarulicens. Programvaran möjliggör automatisk kompensation för perforerade bromsskivor, automatisk och manuell bestämning av rotation via ’peak-to-peak’-analys samt utskrift och lagring av mätdata.

 

Exakt mätning av avstånd och tjocklek i trånga utrymmen

Micro-Epsilons produktsortiment av konfokala kromatiska givare utökas med den kompakta IFS2406-3. Givaren kan användas i trånga utrymmen och ger exakta mätvärden på stort avstånd. Detta är särskilt fördelaktigt vid mätning av avstånd och tjocklek exempelvis inom glasindustrin.

Optisk mätteknik blir allt viktigare i produktions- och inspektionsprocesser eftersom tekniken är beröringsfri och oberoende av material och ytegenskaper. Detta är en avgörande fördel i produktionsprocesser där kontaktmätning har sina begränsningar och i synnerhet om mätobjektet befinner sig på en svåråtkomlig plats.

Micro-Epsilons sortiment av konfokala kromatiska givare kompletteras med en ny modell. IFS2406-3 kan användas i trånga utrymmen och ger exakta läges- och avståndsmätningar på stort avstånd, vilket innebär att den är idealisk för applikationer inom glasindustrin. Tack vare offsetavståndet på 74 mm och ett mätområde på 3 mm är den särskilt användbar när ökad processäkerhet krävs för att skydda givare och mätobjekt mot mekanisk skada.

ConfocalDT-systemet innefattar en kontrollenhet och en givare ansluten via en optisk fiber. Tack vare ett användarvänligt webbgränssnitt kan hela konfigurationsprocessen för kontrollenhet och givare genomföras utan att använda någon ytterligare programvara.

Sortimentet omfattar även de flexibla givarna IFC2405 och miniatyrgivarna IFS2402/2403. Dessa miniatyrgivare gör det möjligt att mäta geometriska egenskaper i små hål och urtag. IFS2406 är lämplig i vakuumapplikationer.

Micro-Epsilon erbjuder ett stort antal konfokala givare och kontrollenheter. De olika gränssnitten möjliggör användning i ett stort antal applikationer t.ex. inom halvledarindustri, glasindustri, medicinsk teknik, plastproduktion och konsumentelektronik.

Jakob Geisler – Ny medarbetare på Micro-Epsilon


Namn:
Jakob Geisler
Ålder: 44 år
Familj: Sambon Stine, hunden Werner och hästen Flygoo.
Bostadsort: Liten hästgård i Fuglie i Trelleborg kommun.
Utbildning: Ingenjörsexamen ifrån DIA/DTU i Köpenhamn
Intressen:
Golf, hus och trädgård, hunden, matlagning och golf igen.

Jakob föddes i Danmark och växte upp i närheten av Köpenhamn där han gick i grundskola och på gymnasium. Hans intresse för teknik och mekanik blev såsmåningom till en ingenjörsexamen ifrån DIA/DTU i Köpenhamn 1997. Därefter började hans karriär fart och han arbetade i både Danmark och Sverige.

– Jag flyttade till Sverige i februari 2007. I samband med det träffade jag min sambo Stine och smugglade henne över bron, säger Jakob.

De senaste 12 åren har Jakob arbetat internationellt med induktionsuppvärmning och fokus på det marina segmentet, hydrauliska komponenter till mobila applikationer i Danmark och Sverige samt komponenter för machine vision till danska och svenska OEM-kunder och systemintegratörer. Som anställd på Micro-Epsilon i Norden är han regionansvarig for södra Sverige och hela Danmark där han arbetar med rådgivning och försäljning av givare till kunder inom industrin.

– Min målsättning är att Micro-Epsilon ska få samma starka position i Danmark som i Sverige och Finland. Sen måste jag hålla fokus på OEM-kunder i mitt distrikt. Potentialen finns och det måste bara realiseras nu, säger Jakob, som upplever ett genuint intresse från ett stort antal stora danska företag med produktion i många länder.

Välkommen till Micro-Epsilon Jakob, önskar dina kollegor!

Inspektion av svetsfogar i pipelines


 

 

 

I samarbete med Micro-Epsilon och mjukvaruutvecklare Mattias Ottosson och Morgan Nilsen på MM Systek har Mårten Landaeus, en av de ansvariga ingenjörerna på DEKRA, utvecklat en Remotely Operated Vehichle (ROV) för visuell inspektion och dimensionsmätning  av svetsfog i olika typer av pipelines. Roboten är utrustad med en laserskanner från Micro-Epsilon och är byggd för krävande miljöer, bland annat sand, damm och höga temperaturer upp till 100 °C.

En av de produktgrupper som på senare år har genomgått en stark utveckling är laserskanners. Antalet möjliga applikationer har ökat i takt med att givarnas användarvänlighet och prestanda har förbättrats. Vanliga användningsområden är mätning av profil, höjd, bredd, djup, gropar, kant, vinkel, fog, rundhet, deformation, planhet samt närvarokontroll. Den användarvänliga mjukvaran scanCONTROL Configuration Tools har också öppnat helt nya möjligheter. Mjukvaran är kostnadsfri och utan särskild förkunskap kan användaren lösa de flesta mätproblem med hjälp av verktyget.

Upplösningen i z-led är ett par mikrometer och antalet mätpunkter i laserlinjen, x-led, uppgår till 1 280. Mätningen sker simultant i samtliga punkter och det är möjligt att registrera upp till 4 000 profiler per sekund. Maximalt mätavstånd är ca 400 mm med linjebredd ca 140 mm. Beroende på ytans beskaffenhet används skanner med blå eller röd laser.

 

 

 

 

 

Noggrann avståndsmätning på upp till 3000 meter

optoNCDT ILR lasergivare mäter avstånd från 0,5 meter till 3000 meter. Givarna är konstruerade för användning med eller utan reflektorfilm, som används beroende på mätavstånd och omgivningsförhållanden och ger pålitliga mätresultat även under svåra förhållanden. Den robusta konstruktionen skyddar optoNCDT ILR från damm och vatten. Modeller med integrerad värmare och högre kappslingsklass, speciellt lämpade för utomhusbruk, finns tillgängliga.

 • Mätområde upp till 3 000 meter med reflektor, 300 m utan.
 • Repeterbarhet <0,5mm.
 • Användning i temperaturer från -40 till +60 grader C.
 • Integrerad värmare
 • Kostnadsfri och användarvänlig mjukvara för konfiguration och test.
 • Kan användas för kontrollerad öppning/stängning av portar och dörrar, automatiserad lagerhantering, nivåmätning i silos, bromstester, kraschtester, i kranar etc.

Ny generation lasertrianguleringsgivare med kompakt och smart design

optoNCDT 1320 är en ny kompakt lasertrianguleringsgivare för mätning av avstånd, position och rörelse. Tack vare den mycket kompakta designen, som inkluderar all elektronik, kan givaren enkelt byggas in i utrustningar med begränsat utrymme. Tack vare den låga vikten är optoNCDT 1320 också lämpad för applikationer där höga accelerationsnivåer förekommer t.ex. på robotarmar eller ”pick-and-place”-maskiner.

optoNCDT 1320 erbjuder hög noggrannhet och justerbar mätfrekvens upp till 2 kHz. Den automatiska ytkompenseringen ”Auto Target Compensation” (ATC) ger en stabil utsignal oberoende av mätobjektets färg eller blankhet. Mycket små detaljer kan säkert mätas tack vare mycket liten lasermätpunkt.

Med endast några få tryck på givarens multifunktionsknapp kan enheten enkelt och snabbt ställas in. Genom ett intuitivt användargränssnitt i webläsare kan ytterligare inställningar göras. Inställningar för mätning på de vanligast förekommande ytorna kan väljas från en fördefinierad lista och givaren kan anpassas för statiska eller dynamiska processer med hjälp av diverse filter.

Kombinationen av hög mätfrekvens, storlek, prestanda och antalet möjliga användningsområden definierar den nya generationen lasergivare. Det unika konceptet SMART-sensor kombinerar ett integrerat webb-interface med kompakt design. Förhållandet mellan pris och prestanda är utmärkt och möjliggör nya applikationer, särskilt för OEM inom t.ex. maskinintegration och automation.

 

• Mätområden (mm): 10 | 25 | 50 | 100
• Linjäritet från 12 µm
• Repeterbarhet från 1 µm
• Mätfrekvens 2 kHz
• Kompakt design med integrerad elektronik
• 3 m integrerad givarkabel med öppna ändar
• Skalbar analog utgång
• Triggeringång
• RS422-interface

 

 

capaNCDT – nya kapacitiva lägesgivare för enklare montage

Micro-Epsilons kapacitiva lägesgivare fanns tidigare enbart med cylindriskt hus eller i helt plan design men nu kan givaren även fås med yttre gänga. Den nya modellen har utvecklats för att underlätta montage och finns med fyra mätområden; 0.5, 1.25, 2 och 3 mm. I sortimentet ingår även kapacitiva lägesgivare med mätområde från 50 my upp till 10 mm. Kapacitiv mätteknik är mycket noggrann och vissa av givarna har en upplösning på mindre än en nanometer. Elektroniken är flexibel och användaren kan enkelt byta mellan flera olika givare utan att omkalibrering krävs. Flera olika elektroniker finns tillgängliga, allt från enkla enkanaliga till flerkanaliga med mycket hög prestanda och flexibla funktioner.

> Se datablad för ytterligare information.

Dragvajergivare för avstånds- och positionsmätning

Dragvajergivare i serien wireSENSOR mäter linjärt över hela mätområdet och används för avstånds- och positionsmätning med mätområden från 50 mm till 50000 mm (50m). Dragvajergivarna från Micro-Epsilon är idealiska för integrering och efterhandsmontering i OEM applikationer t.ex. medicinsk utrustning, lyftsystem, transportband och fordonsteknik.

 • Dragvajergivare för avstånds- och positionsmätning upp till 50 000 mm
 • Idealisk för mätpunkter som är svåra att nå
 • Nästan oändlig upplösning
 • Enkel, snabb och flexibel montering
 • Idealisk för kundspecifika modeller
 • Kompakt sensorhus kombinerat med stort mätområde
 • Hög driftsäkerhet och lång livstid
 • Analoga och digitala utgångar