Effektiva givare för applikationer i hög volym

Kraftfulla eddyNCDT 3001 virvelströmsgivare finns nu även tillgängliga med M18-kapsling och mätområden på 6 mm eller 8 mm. Detta innebär ökad flexibilitet vad gäller givarnas potentiella tillämpningar. Givarna är temperaturkompenserande och erbjuder snabba och exakta resultat i ett stort antal applikationer inom alla branscher. Även i tuffa miljöer med högt tryck, smuts och olja gör givarna det möjligt att med hög precision mäta förskjutning, avstånd och position.

> Läs mer om eddyNCDT

Lasertrianguleringsgivare sätter ny standard för prestanda

Kompakta optoNCDT 1750 är konstruerad för förskjutnings- och avståndsmätningar samt erbjuder tredubblad mäthastighet, förbättrad repeterbarhet med en faktor två samt en ökning av lineariteten med 25 %, jämfört med föregångaren. Tack vare kombinationen av förbättrad prestanda och ett brett utbud av funktioner tar givaren den ledande rollen i sin klass.

OptoNCDT 1750 är en kraftfull lasertrianguleringsgivare som används i industriella applikationer för exakta mätningar med hög frekvens. Nya algoritmer för analys och förbättrade komponenter erbjuder högsta noggrannhet och dynamik. Det högpresterande optiska systemet genererar en liten ljuspunkt på mätobjektet vilket möjliggör tillförlitlig detektion av de minsta komponenterna.

Tack vare sin kompakta design med integrerad styrenhet är optoNCDT 1750 extremt mångsidig när det gäller dess potentiella användningsområden samtidigt som installationen i små utrymmen förenklas. Datautgången är analog eller digital via ett RS422-gränssnitt. Dessutom erbjuder optoNCDT 1750 två digitala utgångar och en ingång för olika styrfunktioner.

Det ny intuitiva webbgränssnittet är lätt att använda och givaren kan enkelt konfigureras. Integrerade hjälptexter effektiviserar parameterinställningen utan behov av ytterligare mjukvara. Användarvänliga förinställningar i webgränssnittet, som också är optimerade för svåra ytor som halvtransparent plast, keramik, PCB-material, kol- och glasfiberförstärkt plast, möjliggör snabb driftsättning och exakta mätresultat. Det laseroptiska mätsystemet fungerar nästan oberoende av material och färg tack vare real-time surface compensation. Användaren kan enkelt välja bort störande reflektioner vilket möjliggör tillförlitliga mätningar på oljiga komponenter vid konstruktion av motorer och växlar samt på belagda material, mätobjekt bakom glas eller på filmförseglade komponenter.

För användare som redan är bekanta med optoNCDT 1700 lasergivare är övergången till optoNCDT 1750 lätt. Båda givarna är kompatibla med tillbehör och fristående styrenheter vilket innebär att dessa även fortsättningsvis kan användas.

optoNCDT 1750 lasergivare erbjuder den höga mäfrekvens som krävs för analys av mekanisk oscillering t.ex. när buffertarnas inverkan på transportvagnar skall bestämmas eller för mätning på roterande delar, exempelvis axlars oscillationer. Optimerade linser har ökat linjäriteten och tillsammans med ökad repeterbarhet erhåller användaren mätresultat med högre stabilitet och precision. Detta ökar antalet användningsområden och lösningar där kraven på mättekniken är höga.

Dragvajergivare i miniatyr för ekonomiska applikationer inom serieproduktion


Dragvajergivare i miniatyr, wireSENSOR WPS-MK, är speciellt konstruerad för applikationer i stora volymer. Trots mycket kompakt design är mätområden upp till 7500 mm möjligt. Konkurrenskraftiga priser och kompakta dimensioner erbjuder nya möjligheter för användarna när det gäller design och kostnadsoptimering.

Micro-Epsilon erbjuder det största produktsortimentet av dragvajergivare. Givarna förenar tekniska krav, lång livslängd och ett utmärkt pris i förhållande till prestanda. Ett stort urval av katalogprodukter kombinerat med många års erfarenhet av tillverkning i små serier gör att givare med sofistikerad mätteknik enkelt kan anpassas till specifika kundkrav och ekonomi.

Dragvajergivare i miniatyr, wireSENSOR MK, är särskilt konstruerad för tillämpningar i stora volymer. Givarnas robusta och kompakta design möjliggör enkel integration i små utrymmen. Förutom analoga versioner med potentiometer, ström- eller spänningsutgång finns digitala versioner med inkrementell- eller absolutencoder. Det fördelaktiga priset i förhållande till prestanda möjliggör kostnadsminskning i användarnas tillverkningsprocesser.

I den välbeprövade serien wireSENSOR erbjuds givare i många olika storlekar, former och varianter. Mätområdena är individuellt valbara mellan 50 och 50 000 mm i flera olika steg. Det utmärkande är givarnas kompakta design i förhållande till mätområde. Exempelvis har den minsta versionen en diameter på endast 30 mm och ett mätområde på 750 mm.

Flera olika analoga och digitala utgångar finns tillgängliga liksom olika hus tillverkade av plast eller aluminium. Eftersom endast komponenter med hög prestanda används i givarna har de en längre genomsnittlig livslängd. Närhelst avstånd och vinklar måste mätas genom kontaktmätning är dragvajergivare från Micro-Epsilon idealiska.

Hjul till soptunnor

 

Före mätning med en laserskanner från Micro-Epsilon skapas hjulen under högt tryck. Beroende på hur mycket smörjmedel som används under denna process kan hjulen få små eller stora sprickor.

 

Ny prestandaklass för induktiv mätning av förskjutning

Det induktiva mätsystemet EddyNCDT 3060 bygger på virvelströmsteknik och möjliggör snabba, exakta mätningar av förskjutning. Mer än 400 givarmodeller kan kombineras med eddyNCDT 3060. Användarvänlighet och smart signalbearbetning definierar systemet som utgör en ny prestandaklass för induktiv, beröringsfri mätning av förskjutning.

Vid en jämförelse med konventionella induktiva givare för mätning av förskjutning, utmärker sig givare baserade på virvelströmsteknik när det gäller mätnoggrannhet, bandbredd och temperaturstabilitet. Vidare möjliggör virvelströmsteknik mätningar på ferro- eller icke-ferromagnetiska föremål. Givarna är även resistenta mot smuts, olja, tryck och varierande temperaturer i tuffa industriella miljöer.

EddyNCDT 3060 är ett nytt, kraftfullt mätsystem för snabb mätning med hög precision. Mer än 400 givarmodeller kan kombineras med eddyNCDT 3060. Användarvänlighet och smart signalbearbetning definierar systemet för beröringsfri mätning och ugör en ny prestandaklass för induktiv mätning av förskjutning. Gränssnittet M12 Ethernet i industriell kvalitet möjliggör en modern fältbussanslutning. Det kompakta styrsystemet samt fältbussanslutning gör mätsystemet lämpligt för integration i maskiner och system.

Styrenheten DT3061 erbjuder förbättrade funktioner så som 5-punkts-kalibrering, inställning av digital- och temperaturutgångar samt lagring av flera referenskurvor.

 

Seminarium om mätteknik i Jönköping

Vi vill härmed bjuda in dig, eller en av dina kollegor, till Micro-Epsilons kostnadsfria seminarium om mätteknik i Jönköping.

Under seminariet lär du dig både grunderna och får mer detaljerad kunskap om givare för positionsmätning, färgigenkänning och infraröd temperaturmätning så att du i framtiden kan lösa mätuppgifter på ett effektivt sätt. Vi kommer att gå igenom de viktigaste frågorna och svaren om givare och mätsystem baserat på tydliga exempel och demonstrationsenheter.

⦁  Hur olika mättekniker fungerar.
⦁  Fördelar med olika typer av givare.
⦁  Lämplig mätteknik för olika mätproblem.
⦁  Tillgängliga givare och system.

 

> Anmälan till seminarium

 

Ett av Micro-Epsilons uppskattade seminarier. Innovatum, Trollhättan 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Transparenta material – Beröringsfri mätning i nanometer

Med hjälp av konfokala lägesgivare är det möjligt att mäta beröringsfritt på flertalet svåra ytor, exempelvis spegelblanka och transparenta material i flera skikt. Det är också möjligt att mäta skikttjocklek från endast en sida på transparenta material. Mätningen kan ske med noggrannhet i nanometer. > Se fullständigt produktblad här.

 

Se video om konfokala givare från Micro-Epsilon.

Färgkontroll av köksluckor

Köksluckor finns i mängder av olika färger. För att garantera att kunden alltid får önskad färg på luckorna görs inspektion av färgen med hjälp av colorSENSOR OT-3-MA-30-16. Inspektionen inkluderar kontroll av eventuella färgskillnader under själva produktionsprocessen, vilket säkerställer att homogen färg appliceras. Även de minsta färgavvikelserna, som är osynliga för det mänskliga ögat, kan detekteras.

> Läs mer om colorSENSOR OT-3-MA-30-16

Volym- och tjockleksmätning av friterad potatis

Vid produktion av friterad potatis beror faktorer som konsistens, kvalitet och smak i stor utsträckning på tjockleken på potatisskivorna. Om skivorna är för tjocka kvarstår en mjuk kärna och är de för tunna riskerar de att brännas. Därför är det viktigt att kontinuerligt övervaka tjockleken med en skanner som projicerar en laserlinje mot potatisen på transportbandet.

I takt med att knivarna slits ändras skivornas tjocklek långsamt men stadigt under produktionen. Det är inte nödvändigt att mäta varje potatisskiva eftersom tjockleksförändringen sker långsamt och mätningen sker därför slumpmässigt. Med scanCONTROL 2950-50/BL och tillhörande programvara är det möjligt att bestämma genomsnittlig tjocklek, planhet och total volym. Om gränsvärdena överskrids kan inställningarna anpassas, vilket möjliggör kontroll tidigt i tillverkningsprocessen och minskar svinnet.

Produktion av vinglas

Vid produktion av exempelvis vinglas så sammanfogas stammen och kupan med hjälp av en gasbrännare. För att få bästa möjliga fog måste avståndet mellan de två delarna kontrolleras noga så att kvalitet och produktionstakt kan optimeras och svinnet minskas.

I glasindustrin är den omgivande temperaturen ofta hög vilket försvårar installation av mätutrustning. Lösningen på detta är att montera mätutrustningen på ett avstånd där temperaturen är lägre. Med Micro-Epsilons laserridå ODC2520-46, som består av sändare och mottagare, är det möjligt att mäta mot transparenta material med mycket hög noggrannhet på stora avstånd, vilket gör givaren lämplig för just den här typen av applikation. Med hjälp av erhållen mätdata kan avståndet mellan stammen och kupan bestämmas. Mätdata överförs via Ethernet till styrsystemet.

> Läs mer om Micro-Epsilons laserridå ODC2520-46