Micro-Epsilon – scanCONTROL vid produktion av potatischips

scanCONTROL

Vid tillverkning av potatischips är tjockleken av potatisskivorna en mycket viktig parameter för att uppnå rätt konsistens, smak och kvalité. Om potatisskivorna är för tjocka kommer kärnan av potatisskivan att förbli mjuk, och om potatisskivorna är för tunna så kan de brännas. Även om potatisskivor skivas mekaniskt till samma storlek i början av produktionsprocessen, så ändras storleken under själva produktionsprocessen, på grund av olika parametrar och förhållanden där till exempel verktyg kan ha en påverkan.

Av detta skäl är det viktigt att kontinuerligt övervaka potatisskivornas tjocklek under hela produktionsprocessen med hjälp av scanCONTROL 2950-50/BL-sensorn. Sensorn projicerar en laserlinje på produktionsbandet och denna skannar sedan kontinuerligt potatisskivor längs med bandet. En blå laserdiod används eftersom penetreringsgraden mot potatisytan  är betydligt lägre än för konventionell röd laser, vilket är mycket viktigt, i och med att laserlinjen annars skulle expanderas och resultera i en otydlig laserlinje. När organiska material används bidrar därför en blålaser med högre precision.

På grund av att potatisskivorna långsamt förändras så är det inte nödvändigt att skanna varje potatisskiva utan slumpmässigt utvalda potatisskivor räcker. Den kundanpassade  mjukvaran, som är baserad på en enkel  bildbehandlingsalgoritm,  kan räkna ut den genomsnittliga tjockleken, planheten och totalvolymen. Om förinställda värden överskrids så kan olika parametrar användas för att anpassa produktionsprocessen, utan att behöva vänta på en kvalitetskontroll, vilket betyder att produktionsprocessen ej störs. Detta leder till besparingar av råvara, tid och pengar.

Micro-Epsilon – induSENSOR-avståndssensorer

 

Induktiva avståndssensorer från Micro-Epsilon har stått för högsta precision och innovation i årtionden. induSENSOR-avståndssensorer från Micro-Epsilon används i automatiserade processer, kvalitetskontroll, testriggar och hydrauliska- och pneumatiska cylindrar. Fördelarna med dessa avståndssensorer är välkända, och inkluderar till exempel robusthet  och pålitlighet under krävande förhållanden, hög signalkvalitet och god temperaturstabilitet. Det finns fem olika serier som kan skräddarsys beroende på kundens krav och önskemål.

induSENSOR EDS

induSENSOR: EDS-serien

induSENSOR-sensorerna I EDS-serien är skyddade I ett trycktåligt rostfritt stålhölje. Sensorelektroniken och signalomvandlaren är helt integrerade i sensorhusets fläns. Som mätmålsdetalj  används en aluminiumhylsa som kan integreras i till exempel  hydraulkolven för att sedan passera över sensorstaven utan beröring och slitage. EDS-serien har en kort design jämfört med dess mätområde. Den robusta designen av sensorn gör den även tålig  mot vibrationer och stötar. Sensorerna är därför lämpade speciellt för applikationer där konventionella mättekniker inte kan användas.

induSENSOR LDR

induSENSOR: LDR-serien

Den specifika sensorkonfigurationen I LDR-serien av linjära avståndssensorer karaktäriseras av dess korta och kompakta design med liten diameter. Sensorerna består av en mätstång och har extern elektronik och klarar temperaturer  på upp till 160 grader. Tack vare sin låga kostnad är sensorerna ideala för volyminstallationer  i till exempel områden med begränsat utrymme i industriella miljöer.

induSENSOR DTA

induSENSOR: DTA- serien

För att mäta avstånd, positionering, rörelse med  mera i fordon, maskiner och system kan LVDT avståndssensorer med en extern kontrollenhet  användas. LVDT-avståndssensorer har en stång som rör sig fritt inne i sensorhuset.  Stången är gängad i änden som fästs i mätobjektet för att överföra rörelsen av objektet.   Sensorerna erbjuder  extremt hög precision även under krävande förållanden.

Utöver ovan version finns en gageversion. Denna modell  används främst för att mäta geometrier på detaljer . Den har en kabelutgång som går ut axiellt och sensorerna är utrustade antingen med en glidlagrad mätstång  med en returfjäder  eller med en pneumatiskt retur. Dessa sensorer är lämpliga för högvolym-applikationer med medelmåttiga krav på livslängd och dynamik.

induSENSOR LVP

induSENSOR: LVP-serien

Avståndssensorerna i LVP-serien är utrustade med en stång  som fästs till ett mätobjekt. Sensorer i LVP-serien använder integrerad miktroelektronik. Den mycket korta längden på sensorn gör sensorerna mycket lämpliga för användning i begränsade utrymmen.

induSENSOR VIP

induSENSOR: VIP-serien

VIP-sensorerna använder sig av en rörlig beröringsfri ring som rör sig över mätstången  och integrerad mikroelektronik. Det finns ingen mekanisk kontakt mellan mätelementet (ringen) och sensorstången.  Sensorerna slits därför inte ut och konstruktionen som  ger optimalt mätområde i förhållande till inbyggnadsmåtten öppnar upp många konstruktions- och  installationsmöjligheter.

Micro-Epsilon- capaNCDT för stabila och noggrana mätningar

capaNCDT

Den kapacitiva mätprincipen är noggrann och stabil och används  vid mätningar av till exempel förskjutningar, avstånd, tjocklek, oscillering, med mera. Den kapacitiva mätprincipen bygger på att sensorn och mätobjektet fungerar som plattorna av en idealisk kondensator. Om en växelström av konstant frekvens och amplitud passerar genom sensorkondensatorn, så ändras amplituden av växelspänningen på sensorkondensatorn och är proportionell med avståndet till mätobjektet.

En annan fördel är att mätningarna är helt beröringsfria och därför utan slitage. Den kapacitiva mätprincipen innebär att man har ett gap mellan sensorn och mätobjektet, vilket betyder att varken sensorn eller mätobjektet påverkas av yttre krafter. Optiska egenskaper av mätobjektet påverkar inte mätresultatet och detta möjliggör för även transparenta eller reflekterande ytor att mätas med högsta precision. Kapacitiva sensorer kan mäta avstånd till både elektriskt ledande objekt såväl som till isolatorer.  Detta öppnar upp för universiell användning i till exempel testlaboratorier där olika mätuppgifter kan utföras med hjälp av olika sensorer.

Sensorerna kan även kontrollera till exempel att behållare som till exempel flaskor är korrekt fyllda. capaNCDT-systemet kan även användas för ensidiga tjockleksmätningar av isolerande material. Exempel på icke-ledande mätobjekt är  plast, GFRP och glasfiberarmerad plast, ceramik, porslin, lim, hartser, oljor och gelatin. Tvåsidig tjockleksmätning av metall är möjligt genom att installera två sensorer mittemot varandra. Genom den kapacitiva principen sker mätning endast mot ytan utan att penetrera mätobjektet. Det är tack vare detta faktum som även tjockleken av väldigt tunna metaller kan mätas.

Micro-Epsilon – patenterad sensor för noggrann avståndsmätning

MainSENSOR

MainSENSOR fungerar enligt en patenterad mätprincip utvecklad av Micro-Epsilon. Den kombinerar fördelarna med både induktiva och magnetiska sensorer vid avståndsmätning.

Sensorn mäter avståndet till en magnet som är fixerad på mätobjektet. Magnetrörelsen skapar en förändring i det magnetiska flödet i sensorn och detta upptäcks av sensorn, något som resulterar i ett linjärt samband mellan avstånd och utsignal. I och med att olika magnetstyrkor används kan mätavstånd på 20mm-55mm uppnås. För att anpassa mätområdets mätavstånd är det däremot endast nödvändigt att byta magnet.

Fördelarna jämfört med induktiva givare är den konstant höga känsligheten, även i slutet av mätavståndet, samt möjligheten att ”flush”-montera sensorn i icke-ferromagnetiska material. MainSENSOR är dessutom en perfekt ersättning för ändlägesgivare om en linjär mätning krävs i hög hastighet och med ett frekvensomfång på 1kHz.

Till skillnad från konventionella mätmetoder kan de magnet-induktiva givarna mäta igenom elektriskt ledande, ickemagnetiska material, såsom aluminium eller rostfritt stål. Detta ger en stor fördel i tex applikationer med sluta system, där sensor och magnet kan placeras i olika utrymmen. Det är därför möjligt att montera magneten säkert i tuffa miljöer och sensorn i skyddade områden.

Användningsområden inkluderar konventionell maskinkonstruktion och till mätningar i automatiserade processer och kostnadskänslig volymproduktion. MainSENSOR-serien används till exempel för att mäta obalans och lastavkänning i tvättmaskiner, för att upptäcka främmande kroppar i blistermaskiner under packning av tablettförpackningar och för rotationshastighetsmätningar.

Micro-Epsilon – en unik vajergivare för små utrymmen

wireSENSOR MK

Kombinationen av storleken, mätavstånd, robusthet och pris gör MK-serien av vajergivare unika. Den erbjuder utmärkt valuta för pengarna. Sensorerna kan också modifieras för att passa OEM-projekt enligt kundens krav.

Dragvajersensorer mäter linjär rörelse med hjälp av en mycket flexibel stålvajer. Vajertrumman är kopplad till sensorn som levererar en utsignal proportionell mot avståndet. Mätningarna utförs med hög noggrannhet och hög dynamisk respons. Användning av högkvalitativa komponenter garanterar en lång livslängd och hög driftsäkerhet.

En kompakt storlek och ett robust fiberförstärkt chassi, samt en lång rad olika sensormodeller, gör MK-serien idealisk för många olika applikationer, som till exempel mätning av höjden på operationsbord, positionen på röntgenbänkar, samt för positionering av mobila kranar och lyftbord mm.

Dessutom erbjuder MK-sensorer ett enastående förhållande mellan sensorstorlek och mätområde. Sensorerna är därför lämpade för applikationer som kräver att sensorn integreras i befintlig utrustning där installationsutrymmet är minimalt.

Micro-Epsilon – optoCONTROL för glasklara mätningar

OptoCONTROL ODC2520-46

Vid produktion av vinglas måste foten och glaskupan sammanfogas med en gasbrännare. För att uppnå exakt sammanfogning är det nödvändigt att veta den exakta gapstorleken, dvs. avståndet mellan foten och glaskupan. Övervakning av detta gap gör det möjligt att kontrollera denna process under produktionen och OptoCONTROL ODC2520-46 används för denna uppgift

Även om ODC2520-46 installeras på ett stort avstånd från gasbrännaren är det fortfarande möjligt att upptäcka glaskanterna på ett tillförlitligt sätt. På grund av den höga värmen är mikrometern utrustad med spolluft eller en kylare som tillhandahålls av kunden. Gapstorleken mäts innan uppvärmning sker och data överförs via Ethernet till styrsystemet, som reglerar processen.

Fördelarna med optoCONTROL ODC2520-46

Glaskanter upptäcks exakt och tillförlitligt. Mätområdet är 46mm. OptoCONTROL kan installeras direkt i produktionsprocessen där den upptäcker gapstorlek snabbt och exakt. Detta resulterar i kortare produktionstid, samt minskat avfall och lägre extra kostnader.

Micro-Epsilon – ny katalog för kompakta värmekameror

Micro-Epsilon Catalog

Den nya katalogen för värmekameror finns nu tillgänglig. Katalogen är mer omfattande än tidigare kataloger och innehåller alla Micro-Epsilons thermoIMAGER TIM-produkter och många nya såsom thermoIMAGER TIM M1, G7 och 640.

Värmekameror kan se temperaturen på en yta och på grund av deras höga precision är TIM-värmekameror idealiska för applikationer där hög precision krävs. Det finns en lämplig modell i sortientet för alla applikationer. Kameran är ansluten via ett USB-gränssnitt, som också är strömförsörjande.

Den nya katalogen innehåller detaljerade produktbeskrivningar av alla tillgängliga modeller samt ett brett urval av tillbehör. En översiktstabell visar alla produktspecifika uppgifter för en enkel vy.

Micro-Epsilon – IR-kamera för högtemperaturmätningar av metaller

thermoIMAGER TIM M1

thermoIMAGER TIM M1 är en ny IR-kamera med ett spektralområde på 0.92 – 1,1 µm, och är det bästa sättet att få termografiska bilder av varma metallytor. Tack vare en ny CMOS-detektor har kameran en hög upplösning på 764 x 480 pixlar, vilket möjliggör för snabba mätningar.

Några av kamerans unika egenskaper är ett kontinuerligt temperaturmätområde från 450° C till 1 800 ° C, bildfrekvens upp till 1kHz och olika upplösningar/bildfrekvenslägen. Till skillnad från andra värmekameror i samma kategori är det möjligt att använda hela temperaturmätområdet utan några underintervall. Inom många applikationer behöver man därför inte byta mätområde, något som gör kameran mycket flexibel. Den kortvågiga IR-kameran erbjuder enastående prestanda till ett mycket fördelaktigt pris.

Micro-Epsilon – fjärrstyrt fordon för inspektion av pipelines

Pipeline inspection

Ett fjärrstyrt fordon utrustat med laserskannern scanCONTROL från Micro-Epsilon inspekterar insidan av en pipeline efter deformeringar och sprickor. Den här mobila enheten används under svåra miljöförhållanden och höga omgivningstemperaturer, t.ex. mitt i öknen, och är idealisk för automatisk kontroll och registrering av uppmätt data.

För att uppfylla säkerhetsbestämmelser är invändig inspektion av pipelines obligatoriskt eftersom eventuella deformationer kan leda till sprickor, vilket kan resultera i att pipelines slutar fungera, eller i värsta fall leda till personskada. Den kritiska faktorn är svetsskarven. DEKRA utvecklade ett helautomatisk fordon som löser uppgiften med hjälp av en kombination av okulärbesiktning och geometriska mätningar utförda av laserskannern scanCONTROL från Micro-Epsilon.

För att göra fordonet lämpligt för olika typer av pipelines i alla regioner i världen är den skyddad både mot sand, damm och omgivningstemperaturer på upp till 100 ° C. I kombination med att fordonets femte hjul uppe på fordonet pressas mot pipelinen är det möjligt för ROV:en att färdas uppför en hög lutning av runt 45 °. All data kan matas ut för vidare bearbetning, alternativt utlösa ett larm så fort en abnormalitet upptäcks i geometrin (rundhet, defekter, svetssöm, etc.).

Micro-Epsilon – nytt och kraftfullt virvelströmsmätsystem

EddyNCDT 3005

EddyNCDT 3005 från Micro-Epsilon är ett nytt och kraftfullt virvelströmsmätsystem (eddy current) med ett mycket fördelaktigt pris. Tack vare den trycktåliga, termiskt stabila och kompakta konstruktionen är eddyNCDT 3005 perfekt för applikationer i krävande industriella miljöer. Tryck, smuts, olja eller höga temperaturer har nästan ingen påverkan på mätprecisionen.

Eftersom sensorn och den kompakta kontrollern i eddyNCDT 3005 är temperaturkompenserad, så är även en utomordentligt hög mätprecision i höga eller fluktuerande temperaturer möjligt. Sensorerna är utformade för omgivningstemperaturer upp till max. 125 ° C, men i serien finns också en modell för temperaturer på upp till 180 ° C. Kontroller, kabel och sensor är trycktåliga upp till 10 bar.

Tillsammans med den helt integrerade eddyNCDT 3001 M12-sensorn är eddyNCDT 3005 den nya ingångsserien för virvelströmsbaserade avståndsmätningar. Kompakt, robust sensordesign och hög mätnoggrannhet, kombinerat med ett mycket fördelaktigt pris, gör dessa sensorer lämpliga för OEM-applikationer.