Micro-Epsilon – optoNCDT 2300BL (positionsgivare med blålaser)

optoNCDT 2300BL

optoNCDT 2300BL-serien av positionsgivare har fått tillökning av fler modeller, och numera kan sensorerna även användas till att mäta mellan 2mm och 5mm (offset distance 24mm) samt 50mm (offset distance 550mm).

Lasern möjliggör mätning med hög precision på varma metaller, silikon och organiska material. Datautmatning sker via Ethernet-, RS422- eller EtherCAT-gränssnitt. Sensorn konfigureras genom ett användarvänligt webbbaserat-gränssnitt. OptoNCDT 2300BL-serien körs i 49kHz och är idealisk för mätning av rörliga objekt.

Micro-Epsilon – ny serie av magneto-induktiva positionsgivare

MDS-40-MK

mainSENSOR MDS-40-MK-serien och LP-serien av sensorer möjliggör individuell inställning för varje sensor. Dessa sensorer tillhör en ny generation av prisvärda och flexibla positionsgivare.

Det är möjligt för leverans av sensorerna i olika utföranden, med till exempel olika strömkontakter och utmatningskontakter. Även skyddsklassen kan konfigureras efter kundens behov vid större beställningar. Oavsett storlek på beställning, finns alltid möjligheten att individuellt konfigurera kretskortet i MDS-40-LP-serien av sensorer, beroende på applikation.

Produkter i båda kategorierna möjliggör för inställning av mätområdet, genom att välja önskad magnet, beroende på ändamålet. Själva mätningsprocessen sker genom en innovativ mätningsprincip, utvecklad av Micro-Epsilon. Denna teknik kombinerar fördelarna med flera tidigare tekniker. Den lämpar sig speciellt väl för industriella applikationer, där prisvärdhet och en hög mätningsförmåga efterfrågas.

Micro-Epsilon – colorCONTROL ACS7000 applikationsexempel

ColorCONTROL ACS7000

colorCONTROL ACS7000 från Micro-Epsilon används av företaget Schüco, som bland annat tillverkar fönster, vid produktionen av PVC-fönster för att undersöka färgskillnader i syfte att kontrollera att skyddsfilmen har applicerats korrekt.

Efter tillverkningen appliceras en skyddsfilm på PVC-fönstren, i syfte att skydda dem mot repor och smuts, och colorCONTROL ACS7000-systemet används då för att kontrollera att den skyddande filmen har applicerats korrekt. Eftersom filmen är genomskinlig, är det möjligt för glaset att genomstråla filmen. Den transparenta filmen ändrar då färg och ColorCONTROL ACS7000-systemet kan upptäcka felaktig applikation genom en spektral jämförelse av skillnaden i färg.

Micro-Epsilon tilldelas Bavarian Innovation Prize 2014

Bavarian Innovation Prize 2014

Tillsammans med Micro-Epsilon har University of Passau och BMW utvecklat systemet reflectCONTROL för automatisk inspektion av målade ytor i bilproduktion. Som ett resultat av detta samarbete har Micro-Epsilon tilldelats Bavarian Innovation Prize 2014.

Det bavariska ministeriet tilldelade Micro-Epsilon detta pris i november 2014 i kategorin ”Cooperation Economy-Science”.

Systemet reflectCONTROL upptäcker automatiskt minsta avvikelse, vilket garanterar ett perfekt resultat vid målade ytor i bilproduktion. Systemet arbetar genom kvantitativ analys av abnormiteter, genom en helt automatisk process, och jämfört med tidigare manuella metoder erbjuder systemet en överlägsen fördel. Detta sparar både tid och pengar. Systemet installeras på flera robotar som arbetar parallellt.