FUTEK – stresstest når 1 miljarder cykler

LSB302

FUTEK Advanced Sensor Technology, Inc. firar en stor framgång i och med att deras stresstest har uppnått 1 miljard cykler. Detta utgör en viktig milstolpe inom test och mätning eftersom sensorer på marknaden sällan går igenom sådana genomgående stresstester för pålitlighet.

Syftet med FUTEKS test var att låta LSB302 (100 lb. kapacitet, S-Beam lastcell) testas för olika förhållanden, såsom stress, töjning och belastning – utöver sina normala parametrar i ett försök att avslöja brister.

Testet på LSB302 påbörjades i augusti 2001 och enheten har belastats med 3 cykler per sekund med 113% av dess klassifierade kapacitet. När 180 miljoner cykler hade körts ökades belastningen till 150% av den klassifierade kapaciteten. Nästan 15 år senare, med en allt ökande belastning, har nu enheten uppnått 1 miljarder cykler och fortsätter att operera enligt specifikationerna.

Det är också viktigt att förstå att testet exemplifierar tillförlitligheten i hela systemet, inte enbart böjningen i lastcellen . Allt är under test, inklusive böjningsdel i lastcellen, mätare, ledningar, lödfogar, terminaler, lim, härdning och beläggningar. Detta inkluderar således alla element i systemet som kan orsaka ett fel.