Micro-Epsilon – patenterad sensor för noggrann avståndsmätning

MainSENSOR

MainSENSOR fungerar enligt en patenterad mätprincip utvecklad av Micro-Epsilon. Den kombinerar fördelarna med både induktiva och magnetiska sensorer vid avståndsmätning.

Sensorn mäter avståndet till en magnet som är fixerad på mätobjektet. Magnetrörelsen skapar en förändring i det magnetiska flödet i sensorn och detta upptäcks av sensorn, något som resulterar i ett linjärt samband mellan avstånd och utsignal. I och med att olika magnetstyrkor används kan mätavstånd på 20mm-55mm uppnås. För att anpassa mätområdets mätavstånd är det däremot endast nödvändigt att byta magnet.

Fördelarna jämfört med induktiva givare är den konstant höga känsligheten, även i slutet av mätavståndet, samt möjligheten att ”flush”-montera sensorn i icke-ferromagnetiska material. MainSENSOR är dessutom en perfekt ersättning för ändlägesgivare om en linjär mätning krävs i hög hastighet och med ett frekvensomfång på 1kHz.

Till skillnad från konventionella mätmetoder kan de magnet-induktiva givarna mäta igenom elektriskt ledande, ickemagnetiska material, såsom aluminium eller rostfritt stål. Detta ger en stor fördel i tex applikationer med sluta system, där sensor och magnet kan placeras i olika utrymmen. Det är därför möjligt att montera magneten säkert i tuffa miljöer och sensorn i skyddade områden.

Användningsområden inkluderar konventionell maskinkonstruktion och till mätningar i automatiserade processer och kostnadskänslig volymproduktion. MainSENSOR-serien används till exempel för att mäta obalans och lastavkänning i tvättmaskiner, för att upptäcka främmande kroppar i blistermaskiner under packning av tablettförpackningar och för rotationshastighetsmätningar.

Micro-Epsilon – en unik vajergivare för små utrymmen

wireSENSOR MK

Kombinationen av storleken, mätavstånd, robusthet och pris gör MK-serien av vajergivare unika. Den erbjuder utmärkt valuta för pengarna. Sensorerna kan också modifieras för att passa OEM-projekt enligt kundens krav.

Dragvajersensorer mäter linjär rörelse med hjälp av en mycket flexibel stålvajer. Vajertrumman är kopplad till sensorn som levererar en utsignal proportionell mot avståndet. Mätningarna utförs med hög noggrannhet och hög dynamisk respons. Användning av högkvalitativa komponenter garanterar en lång livslängd och hög driftsäkerhet.

En kompakt storlek och ett robust fiberförstärkt chassi, samt en lång rad olika sensormodeller, gör MK-serien idealisk för många olika applikationer, som till exempel mätning av höjden på operationsbord, positionen på röntgenbänkar, samt för positionering av mobila kranar och lyftbord mm.

Dessutom erbjuder MK-sensorer ett enastående förhållande mellan sensorstorlek och mätområde. Sensorerna är därför lämpade för applikationer som kräver att sensorn integreras i befintlig utrustning där installationsutrymmet är minimalt.

Micro-Epsilon – optoCONTROL för glasklara mätningar

OptoCONTROL ODC2520-46

Vid produktion av vinglas måste foten och glaskupan sammanfogas med en gasbrännare. För att uppnå exakt sammanfogning är det nödvändigt att veta den exakta gapstorleken, dvs. avståndet mellan foten och glaskupan. Övervakning av detta gap gör det möjligt att kontrollera denna process under produktionen och OptoCONTROL ODC2520-46 används för denna uppgift

Även om ODC2520-46 installeras på ett stort avstånd från gasbrännaren är det fortfarande möjligt att upptäcka glaskanterna på ett tillförlitligt sätt. På grund av den höga värmen är mikrometern utrustad med spolluft eller en kylare som tillhandahålls av kunden. Gapstorleken mäts innan uppvärmning sker och data överförs via Ethernet till styrsystemet, som reglerar processen.

Fördelarna med optoCONTROL ODC2520-46

Glaskanter upptäcks exakt och tillförlitligt. Mätområdet är 46mm. OptoCONTROL kan installeras direkt i produktionsprocessen där den upptäcker gapstorlek snabbt och exakt. Detta resulterar i kortare produktionstid, samt minskat avfall och lägre extra kostnader.