Micro-Epsilon – scanCONTROL vid produktion av potatischips

scanCONTROL

Vid tillverkning av potatischips är tjockleken av potatisskivorna en mycket viktig parameter för att uppnå rätt konsistens, smak och kvalité. Om potatisskivorna är för tjocka kommer kärnan av potatisskivan att förbli mjuk, och om potatisskivorna är för tunna så kan de brännas. Även om potatisskivor skivas mekaniskt till samma storlek i början av produktionsprocessen, så ändras storleken under själva produktionsprocessen, på grund av olika parametrar och förhållanden där till exempel verktyg kan ha en påverkan.

Av detta skäl är det viktigt att kontinuerligt övervaka potatisskivornas tjocklek under hela produktionsprocessen med hjälp av scanCONTROL 2950-50/BL-sensorn. Sensorn projicerar en laserlinje på produktionsbandet och denna skannar sedan kontinuerligt potatisskivor längs med bandet. En blå laserdiod används eftersom penetreringsgraden mot potatisytan  är betydligt lägre än för konventionell röd laser, vilket är mycket viktigt, i och med att laserlinjen annars skulle expanderas och resultera i en otydlig laserlinje. När organiska material används bidrar därför en blålaser med högre precision.

På grund av att potatisskivorna långsamt förändras så är det inte nödvändigt att skanna varje potatisskiva utan slumpmässigt utvalda potatisskivor räcker. Den kundanpassade  mjukvaran, som är baserad på en enkel  bildbehandlingsalgoritm,  kan räkna ut den genomsnittliga tjockleken, planheten och totalvolymen. Om förinställda värden överskrids så kan olika parametrar användas för att anpassa produktionsprocessen, utan att behöva vänta på en kvalitetskontroll, vilket betyder att produktionsprocessen ej störs. Detta leder till besparingar av råvara, tid och pengar.

Micro-Epsilon – induSENSOR-avståndssensorer

 

Induktiva avståndssensorer från Micro-Epsilon har stått för högsta precision och innovation i årtionden. induSENSOR-avståndssensorer från Micro-Epsilon används i automatiserade processer, kvalitetskontroll, testriggar och hydrauliska- och pneumatiska cylindrar. Fördelarna med dessa avståndssensorer är välkända, och inkluderar till exempel robusthet  och pålitlighet under krävande förhållanden, hög signalkvalitet och god temperaturstabilitet. Det finns fem olika serier som kan skräddarsys beroende på kundens krav och önskemål.

induSENSOR EDS

induSENSOR: EDS-serien

induSENSOR-sensorerna I EDS-serien är skyddade I ett trycktåligt rostfritt stålhölje. Sensorelektroniken och signalomvandlaren är helt integrerade i sensorhusets fläns. Som mätmålsdetalj  används en aluminiumhylsa som kan integreras i till exempel  hydraulkolven för att sedan passera över sensorstaven utan beröring och slitage. EDS-serien har en kort design jämfört med dess mätområde. Den robusta designen av sensorn gör den även tålig  mot vibrationer och stötar. Sensorerna är därför lämpade speciellt för applikationer där konventionella mättekniker inte kan användas.

induSENSOR LDR

induSENSOR: LDR-serien

Den specifika sensorkonfigurationen I LDR-serien av linjära avståndssensorer karaktäriseras av dess korta och kompakta design med liten diameter. Sensorerna består av en mätstång och har extern elektronik och klarar temperaturer  på upp till 160 grader. Tack vare sin låga kostnad är sensorerna ideala för volyminstallationer  i till exempel områden med begränsat utrymme i industriella miljöer.

induSENSOR DTA

induSENSOR: DTA- serien

För att mäta avstånd, positionering, rörelse med  mera i fordon, maskiner och system kan LVDT avståndssensorer med en extern kontrollenhet  användas. LVDT-avståndssensorer har en stång som rör sig fritt inne i sensorhuset.  Stången är gängad i änden som fästs i mätobjektet för att överföra rörelsen av objektet.   Sensorerna erbjuder  extremt hög precision även under krävande förållanden.

Utöver ovan version finns en gageversion. Denna modell  används främst för att mäta geometrier på detaljer . Den har en kabelutgång som går ut axiellt och sensorerna är utrustade antingen med en glidlagrad mätstång  med en returfjäder  eller med en pneumatiskt retur. Dessa sensorer är lämpliga för högvolym-applikationer med medelmåttiga krav på livslängd och dynamik.

induSENSOR LVP

induSENSOR: LVP-serien

Avståndssensorerna i LVP-serien är utrustade med en stång  som fästs till ett mätobjekt. Sensorer i LVP-serien använder integrerad miktroelektronik. Den mycket korta längden på sensorn gör sensorerna mycket lämpliga för användning i begränsade utrymmen.

induSENSOR VIP

induSENSOR: VIP-serien

VIP-sensorerna använder sig av en rörlig beröringsfri ring som rör sig över mätstången  och integrerad mikroelektronik. Det finns ingen mekanisk kontakt mellan mätelementet (ringen) och sensorstången.  Sensorerna slits därför inte ut och konstruktionen som  ger optimalt mätområde i förhållande till inbyggnadsmåtten öppnar upp många konstruktions- och  installationsmöjligheter.

Micro-Epsilon- capaNCDT för stabila och noggrana mätningar

capaNCDT

Den kapacitiva mätprincipen är noggrann och stabil och används  vid mätningar av till exempel förskjutningar, avstånd, tjocklek, oscillering, med mera. Den kapacitiva mätprincipen bygger på att sensorn och mätobjektet fungerar som plattorna av en idealisk kondensator. Om en växelström av konstant frekvens och amplitud passerar genom sensorkondensatorn, så ändras amplituden av växelspänningen på sensorkondensatorn och är proportionell med avståndet till mätobjektet.

En annan fördel är att mätningarna är helt beröringsfria och därför utan slitage. Den kapacitiva mätprincipen innebär att man har ett gap mellan sensorn och mätobjektet, vilket betyder att varken sensorn eller mätobjektet påverkas av yttre krafter. Optiska egenskaper av mätobjektet påverkar inte mätresultatet och detta möjliggör för även transparenta eller reflekterande ytor att mätas med högsta precision. Kapacitiva sensorer kan mäta avstånd till både elektriskt ledande objekt såväl som till isolatorer.  Detta öppnar upp för universiell användning i till exempel testlaboratorier där olika mätuppgifter kan utföras med hjälp av olika sensorer.

Sensorerna kan även kontrollera till exempel att behållare som till exempel flaskor är korrekt fyllda. capaNCDT-systemet kan även användas för ensidiga tjockleksmätningar av isolerande material. Exempel på icke-ledande mätobjekt är  plast, GFRP och glasfiberarmerad plast, ceramik, porslin, lim, hartser, oljor och gelatin. Tvåsidig tjockleksmätning av metall är möjligt genom att installera två sensorer mittemot varandra. Genom den kapacitiva principen sker mätning endast mot ytan utan att penetrera mätobjektet. Det är tack vare detta faktum som även tjockleken av väldigt tunna metaller kan mätas.