Optris – nya optris PI LightWeight

The only fully radiometric flight thermography on the market

optris PI LightWeight  – den enda helt radiometriska flygtermografin på marknaden

Det har blivit allt vanligare med infraröda bilder som tas från luften, till exempel med drönare, vid industriellt underhåll. I vissa fall är kostnadsbesparingarna mycket stora jämfört med andra lösningar. Optris PI LightWeight med nya funktioner består av ett set med en infraröd kamera med låg vikt och en liten PC, något som underlättar för att ta termografiska bilder.

Torsten Czech, marknadsföringschef på Optris GmbH, säger att kundernas önskemål och den senaste tekniska utvecklingen har hjälpt till att forma den senaste generationen av PI LightWeight.

Helt radiometriska infraröda videoinspelningar

Optris PI LightWeight är det enda systemet på marknaden som kan skapa helt radiometriska videoinspleningar. Videoinspleningarna kann startas och stoppas genom fjärrkontroll och efteråt editeras. Systemet har ett speciellt gränssnitt för GoPro-kameror. USB GPS-moduler stöds även och de geografiska koordinaterna sparas i varje enskild bild. Den infraröda kameran och datorn har en totalvikt på endast 380 gram.

Högre upplösning och stort antal optiska valmöjligheter

Kameramodellerna som går att få i ”LightWeight“ utförande är modellerna optris PI 450 (382 x 288 px) eller VGA-kameran optris PI 640 (640 x 480 px). Vidare är det möjligt med videoinspelningar i upp till 80 Hz i QVGA-upplösning och upp til 125 Hz i VGA-sub-frame-läge (640 x 120 px). Den licensfria mjukvaran PI Connect kan användas för att analysera och extrahera videodata. Kamerorna strömförsörjs genom USB från datorn och har ett spektralområde på 7.5 till to 13 µm. Det går att välja fyra olika optik till varje modell beroende på applikation.

DIAS – PYROSPOT DPE 10N

PYROSPOT DPE 10N

Nya ljuspyrometrar med hög precision och high speed digital switching – för industri och forskning

DIAS snabba digital-switching ljuspyrometrar i serien PYROSPOT DPE 10N, DPE och DPE 10M 10MF används för beröringsfri temperaturmätning från 20 ° C på metaller, keramik och grafit, med mera.

Nu har DIAS utökat sin PYROSPOT 10-serie av pyrometrar, med en ny kortvågig modell som använder sig av den välbeprövade “high-speed-switching”-tekniken, vilket reducerar mätfel som grundar sig i felaktig emissivitetsinställning eller varierande emissivitet. Det är möjligt att utföra snabba mätningar även vid låga temperaturer, vilket gör dem extra lämpliga inom metal- och keramikindustrin.

Genom att använda LED eller laser som sikte kan ljuspyrometrarna mycket exakt riktas in på mätobjektet. Det går även att installera en optisk sökare eller integrerad färgvideomodul. Alla parametrar kan ändras direkt på enheten genom fyra knappar och en display. En temperaturlinjär 0/4/20 mA-utsignal och galvaniskt isolerat gränssnitt (RS-485) med Modbus RTU protokolldata, samt en elektriskt isolerad switchad  utgång möjliggör för enkel installation i existerande system.

DIAS – PYROSPOT DGR 10N

PYROSPOT DGR 10N

PYROSPOT DGR 10N – nya DIAS kvot-pyrometrar för temperaturmätning på metall från 300 °C

DIAS sortiment av IR-temperatursensorer har utökats med 2-färgs pyrometrar för beröringsfri temperaturmätning redan från 300 °C. Dessa pyrometrar har speciellt utvecklats för användning på metaller. Ratio-pryometrarna är speciellt lämpliga för hårda förhållanden där det finns risk för att optiken får en beläggning av smuts eller damm. Vanliga enkanaliga pyrometrar visar lägre mätvärden när optiken har smutsats ner, men för ratio-pyrometrar ändras endast mätvärden vid kraftig nedsmutsning. Ratio-pyrometrar ger även mindre felvisning när emissiviteten ändras under mätförloppet, jämfört med enkanaliga pyrometrar. Temperaturen håller sig även stabil även om mätobjektet är mindre än pyrometerns mätyta. De nya ratio-pyrometrarna består av en indium gallium arsenide 2-färgdektor som baseras på lång erfarenhet från fältmätningar och forskning om sensorteknologi och pyrometerutveckling hos DIAS Infrared. Vidare har pyrometrarna i DIAS PYROSPOT pyrometer 10-serien Vario-optik och LED/lasersikte (PYROSPOT DGR 10N och DGR 10NV). Det finns även en version med fiberoptik i PYROSPOT 11-serien (PYROSPOT DGRF 11N).

Micro-Epsilon – wireSENSOR MK46

wireSENSOR MK46

wireSENSOR MK46 är den mest kompakta vajergivaren i sin kategori och används främst för integration i maskinlösningar, till ett mycket fördelaktigt pris, samt många applikationsmöjligheter. Numera erbjuds inte bara potentiometer-utsignal utan också spännings- och strömutsignal. Vajergivarna i MK46-serien är särskilt intressanta inom storvolyms- applikationer där avstånd och position skall mätas upp till 1250 mm, med flexibel och enkel montering. Driftsäkerheten är hög och livslängden lång. Tack vare en robust design är mätningar med hög precision möjliga även i krävande miljöer. Det finns både analoga och digitala utgångar och mätområden finns från 50mm upp till 50m. Det är även möjligt att få modifieringar anpassade efter specifika kundbehov, som till exempel viss ändring av längd eller design på vajern eller andra utsignaler.

Micro-Epsilon – mainSENSOR

mainSENSOR

mainSENSOR-familjen är baserad på ett flexibelt koncept som gör den mycket mångsidig och lämplig för en lång rad applikationer inom olika områden, särskilt i fall rörande större antal. Sensorn mäter avståndet till en magnet, antingen i en rak förlängning av sensorn eller parallellt förskjuten. Genom att använda olika starka magneter kan olika mätavstånd mellan 20mm och 55mm uppnås. För att ändra mätavstånd är det endast nödvändigt att byta magnet. Parallellförskjutningen påverkar knappt kurvans karaktär, men vid små utrymmen sparar den plats vid installation. Magnetens rörelse ändrar det magnetiska flödet i sensorelementet, något som registreras av sensorspolen. Ett linjärt förhållande mellan utsignal och magnetavstånd skapas. Genom denna självlineariseringsteknik eliminerar man behovet av komplex kalibrering och installationen kan göras snabbt och enkelt.

Fördelar jämfört med Hall Effect-sensorer och induktiva sensorer

Till skillnad från andra sensorer som mäter med magnetiska principer så är det möjligt för mainSENSOR att täcka ett mycket större mätområde, och dessutom till ett lägre pris jämfört med andra sensortyper. Sensorn erbjuder även signalstabilitet när magnetet inte är centrerad (axel-offset). Jämfört med sensorer som endast är induktiva, så erbjuder dessa sensorer förbättrad precision, genom att sensorns känslighet inom hela mätområdet förblir densamma. Det är möjligt att mäta genom icke-ferromagnetiska material såsom aluminium och rostfritt stål. Magneten kan även installeras i tuffa miljöer. mainSENSOR är beröringsfri och således fri från slitage.
Exempel på applikationer inkluderar produktion i hög volym och maskinbyggnad. Ett robust hölje gör mainSENSOR mycket tålig och mätresultat påverkas ej av olja eller smuts. Den tryckresistenta sensorn kan även användas i steriliserade utrymmen.

Micro-Epsilon – precisionsmätsystem

Eddy-current

Påverkan på mätresultat på grund av temperaturvariationer

Mätresultat från precisionsmätsystem påverkas i varierande grad av olika faktorer och en av dessa är temperatur. Termisk expansion orsakad av förändringar i temperaturen påverkar den geometriska formen på både sensorn och själva mätobjektet. Annan påverkan kan till exempel vara elektrisk sådan som t.ex. på resistorer. Även optisk påverkan, som t.ex. refraktionsindex kan påverkas av temperaturvariationer.

Micro-Epsilon är specialiserade på avståndsmätningar och använder sig av aktiv temperaturkompensering för högre temperaturstabilitet I eddy-current system. Omkringliggande temperatur påverkar därför ej längre precisionen i mätresultaten och sensorerna kan därför leverera pålitliga mätresultat oberoende av termiska förhållanden inom dess mätområde.

Tekniska specifikationer från andra tillverkare visar ofta inte om deras system är temperaturkompenserade, utan endast arbetstemperatur och/eller förvaringstemperatur. Det är därför viktigt att ha temperaturkompensering i åtanke och fråga tillverkaren om detta.

Särskilt virvelströms-sensorerna eddyNCDT och de kapacitiva sensorerna capaNCDT från Micro Epsilon är robusta mot temperaturfluktueringar och klarar temperaturer på -270°C till + 270°C. De kan därför leverera hög precision även i krävande förhållanden. Den innovativa designen och aktiva temperaturkompenseringen gör dessa sensorer mycket pålitliga, med stort temperaturområde och långtidsstabilitet såväl som hög repeterbarhet.

FUTEK – ölbryggning med FUTEK

Ölbryggning är en komplicerad process – en process som är starkt beroende av rätt utrustning och industriella maskiner, inklusive brännare, pumpar och mätutrustning. Denna utrustning är nödvändig för produktionsflödet, och en viktig komponent i detta är den utrustning som mäter kvantiteten i de behållare där ölet bryggs.

Illustrationen nedan visar en behållare för att brygga öl av samma sort som finns i alla bryggerier:

Ölbryggning

Pannkaks-lastceller är idealiska för denna applikation tack vare dess höga precision och långa livslängd.

IAC200 anslutningsbox samlar in data från varje lastcell samtidigt som innehållet i behållaren fluktuerar. IAC200 skickar sedan dessa data till USB520, där den laddas till en dator eller PLC.

USB520

USB520 med samplingshastighet ppp till 4800 SPS

 

Lastcell

LCF-serien – pannkaks-lastcell

Pannkaks-lastceller, även kallade låg-profil lastceller, används vanligtvis inom applikationer där det krävs hög precision och pålitlighet

  • Hög precision och hög linjäritet
  • Utmattningsklassad för lång livslängd (tillval)