FUTEK – högprecisionsförstärkare

Vi introducerar USB520 och USB530 från FUTEK – robusta högprecisionsförstärkare för bryggsignaler, V och mA

  • USB 2.0 kommunikation
  • Olinjäritet: +/- 0,005% av F.S.
  • Onoggrannhet: +/- 0,005% av F.S.
  • Upplösning: 24 bit
  • Utsignal: Paketerad digital data
  • USB520 samplingshastighet: Upp till 4.800 SPS
  • USB530 samplingshastighet: Upp till 14.000 SPS
Bryggförstärkare

USB520

Bryggförstärkare

USB530

Fördelarna är stora med en USB-lösning. Det ger användaren möjlighet att enkelt ansluta sensorer och göra mätningar som är mindre påverkade av störningar, temperaturvariationer och matningsspänning. USB520 och USB530 är kraftfulla USB-moduler med hög mäthastighet, hög upplösning, låg störningskänslighet och hög linjäritet.

Plug & play-lösning

I mer robusta applikationer är det svårt att finna en plug & play USB-lösning. Vanligtvis är det nödvändigt att göra panelmeter-installationer eller bänkinstrumentlösningar – inte nu längre! USB520 och USB530 är tåliga högprecisionsinstrument som tillåter direktkommunikation mellan sensor och PC.

Flera ingångsalternativ

Mångsidighet är mycket viktigt. Sensorer finns med många olika signalutgångar , vilket gör det mycket viktigt med kompatibla instrument. USB520 och USB530 arbetar med V/V bryggingång, spänningsingång, strömingång och pulsgivaringång.

Växlingsbara profilinställningar

Förutom standardström, mV/V och spännings profilinställningarna, så har USB520 och USB530 fyra ytterligare profilkanaler. Detta gör det möjligt att mäta fyra olika sensorer med samma instrument.

Pulsmätningar

Innan USB520 och USB530 var IHH500 Elite det enda instrumentet som kunde mäta pulssignaler från roterande momentgivare (vinkel och hastighet). Nu har vi andra, mer kompakta lösningar, som matar data direkt till en PC.

Micro-Epsilon – confocalDT 2471 HS

confocalDT 2471 HS

confocalDT 2471 HS har en mätfrekvens på 70kHz och är världens snabbaste konfokala kromatiska controller. Kontrollern används för snabb mätning av avstånd och tjocklek på reflektiva ytor.

Kontrollern erbjuder mer kraftfulla mätegenskaper, förbättrade optiska komponenter och den kan användas utan extern ljuskälla. Jämfört med en Xenon-ljuskälla så är den integrerade ljusjällan mer hållbar, vilket leder till lägre underhålls- samt inköpskostnader. En aktiv exponeringstidsreglerande funktion gör det möjligt för olika ytor att kompenseras snabbt och med hög precision även vid dynamiska processer.

Två olika kontrollers finns tillgängliga: standardversionen och en multi-peak-version. Den senare möjliggör ensidig tjockleksmätning av transparenta mätobjekt med upp till fyra lager, confocalDT 2471 HS är kompatibel med alla sensortypen i IFS-serien. Datautmatning sker via Ethernet, EtherCAT, RS422 eller analogt. Konfigureringen av sensorn och kontrollerna sker utan ytterligare mjukvara, genom ett användarvänligt webgränssnitt. Material sparas i en expansiv materialdatabas.

Kontrollern används främst för mätningar i hög hastighet, samt övervakning, inom glas- och elektronikindustrin.

Micro-Epsilon – ReflectCONTROL Automation

ReflectCONTROL

ReflectCONTROL Automation är designad specifikt för att möta de höga krav inom produktion och tillförlitligt upptäcka även de minsta fel på skinande ytor. ReflectCONTROL Automation kan även användas för inspektion i hög hastighet av skinande målade ytor, till exempel biltillbehör, och eftersom sensorn är monterad på en robot så kan den granska bildelar med komplex geometri.

Inom många områden har kraven ökat på kvalitén och utseendet på ytor, speciellt reflekterande sådana, och där förväntas exemplarisk kvalité vid produktion. Delarna inspekteras ofta manuellt, vilket kan leda till att defekter missas. reflectCONTROL Automation användas för automatiserad ytinspektion av komponenter vars dimensioner kräver flera mätpositioner.

Systemet projicerar ett mönstrat mönster på mätobjektet och defekter på ytan upptäcks genom skillnader från det mönstrade mönstret, vilka sedan sparas genom kameror och inspekteras genom mjukvara. Den kompakta sensorn, som består av en monitor för projiceringen av det mönstrade mönstret, samt upp till två kameror, förs ovan mätobjektet genom en robot. Detta möjliggör snabb och enkel inspektering i 3D, och genom en 3D-modell (CAD) skapas robotprogrammet. Roboten styr sensorn över de relevanta ytorna och inspekterar ytorna. De defekter som upptäcks visas sedan i en 3D-modell.

Micro-Epsilon confocalDT IFS2405

confocalDT IFS2405

confocalDT IFS2405 är en ny modell som kan erbjuda ännu längre avstånd vid mätningar och har hög precision vid avståndsmätning och tjockleksmätning. Offset-avståndet från mätobjektet kan vara upp till 220mm, vilket är speciellt användbart vid mätningar av glödheta ytor.

Mätningar av glödheta ytor, till exempel vid glasproduktion kan vara problematiskt, eftersom avståndet mellan sensor och mätobjekt är mycket kort. Hettan från mätobjektet kan påverka mätresultatet eller skada sensorn. Den nya confocalDT IFS2405-28 erbjuder ett stort offset-avstånd på 220mm från mätobjektet. Mätområdet är upp till 28mm, och detta betyder att sensorn kan monteras på säkert avstånd från mätområdet.

Tack vare en unik mätprincip kan confocalIDT IFS2405-serien användas för mätningar med hög precision, inklusive mätningar på diffusa och reflektiva ytor. Det är också möjligt med ensidig tjockleksmätning av objekt i flera lager eller transparenta objekt. Sensorn är mycket precis och kan därför räkna ut mätvärden även på mörka objekt., samt med en mycket liten spotstorlek, och även detektering av mycket små detaljer.

Den konfokala kromatiska mätprincipen är kontaktlös och underhållsfri och erbjuder därför långsiktig stabilitet och är utmärkt för mätningar som kräver hög precision. Sensorn kan till exempel användas inom tillverkningsindustri av kretsar, glasindustrin och produktion av plast.