ADVANCED ENGINEERING 2017

Stort tack till alla som besökte oss i vår monter under de två mässdagarna på Advanced Engineering 2017.

Många nya och gamla kunder från ett antal olika branscher som fordon, flyg, universitet, automation, konsult och FoU visade intresse för Micro-Epsilons sortiment under mässan. Robin Bergqvist på MLT Maskin & Laserteknik AB har använt flertalet av Micro-Epsilons produkter. På mässan besökte han oss för att diskutera Confocal som gör det möjligt att mäta avstånd och tjocklek på transparenta material. Med Confocal är det också möjligt att mäta mycket snabba förlopp med mätfrekvenser upp till 70 000 Hz och en upplösning i nanometer.

Läs mer om Confocal:
http://www.micro-epsilon.se/download/products/cat–confocalDT–en.pdf