NYHET FRÅN FUTEK: Miniatyrlastcell (LLB130)

 

 

 

 

 

 

LLB130 är en miniatyrlastcell utformad för tryck- och ”In-line” kompressionsapplikationer. Givaren är konstruerad av robust rostfritt stål (17-4 PH) och har en ytterdiameter på endast 9,7 mm.

Även om lastceller i miniatyr vanligtvis inte är kända för sin höga noggrannhet har FUTEKs ingenjörer, genom kontinuerlig förbättring av noggrannheten, bidragit till att förändra synen på produkten. Miniatyrlastcellerna från FUTEK uppnår mycket stor noggrannhet samt styvhet med en olinearitet om ± 0,5 % och nedböjning av endast 12µm nominellt.

 

Titta på videon för ytterligare information om LLB130.

 

Se datablad på futek.com.

 

ThermoIMAGER TIM med VGA-upplösning


Kamerans mätområde, från 200° C till 1500° C, gör den idealisk för temperaturövervakning i realtid vid produktion av glasskivor, flaskor, displayer och andra glasprodukter. Den höga bildfrekvensen, upp till 125 Hz, och linjeskanningsfunktionen möjliggör mätning vid hög produktionshastighet.

Via kamerans interface och mjukvara TIMConnect som ingår kan inställningarna anpassas till befintliga styrsystem. Både analoga- och digitala utsignaler kan fås. Digitala utsignaler kan fås via USB 2.0 eller GigE. Programvaran innehåller en linjeskanningsfunktion som möjliggör mätning i begränsade utrymmen. Värmebilden byggs upp av temperaturprofilen, linje för linje av det rörliga mätobjektet, även när synfältet är kraftigt begränsat. På så sätt kan fördelningen av varma och kalla zoner övervakas och vid behov justeras värme- eller kylelementen. Detta bidrar till att spänningar och deformationer av glaset, vilka annars skulle innebära synliga defekter, kan undvikas. Om glaset har en reflektionsbeläggning kan ytterligare en referenspyrometer integreras för att justera värmekameran. ThermoIMAGER TIM G7 / VGA kan användas i omgivande temperaturer upp till 70 ° C och om den utrustas med en kylkapsling, vid omgivande temperaturer upp till 315 ° C.


MER INFORMATION OM  VÄRMEKAMEROR FRÅN MICRO-EPSILON.

 

Råttan inspekterar pipelines

Inbyggd vattenkylning skyddar Micro-Epsilons laserscanner och HD kameran mot ökenhetta. Blå eller röd laser väljs beroende på ytans beskaffenhet.

I samarbete med Micro-Epsilon och MM Systek har DEKRA utvecklat R8n (Råttan), en Remotely Operated Vehichle (ROV) som genom en kombination av visuell inspektion och dimensionsmätning tillåter operatören att utföra svetsinspektion i pipelines. En tillförlitlig inspektion är avgörande för säkerheten eftersom defekter i svetsfogar kan leda till allvarliga olyckor. R8n är utrustad med en laserscanner från Micro-Epsilon och är byggd för att klara mycket krävande miljöer, bland annat höga temperaturer upp till 100 °C.

– Anledningen till att vi valde scanCONTROL var dels våra tidigare goda erfarenheter av Micro-Epsilons tillförlitliga sensorer men även att Micro-Epsilon i Skandinavien gav oss utmärkt rådgivning. Utvecklingstiden var mindre än fyra månader och det hade varit omöjligt att utveckla en ROV på så kort tid utan support och kort leveranstid från Micro-Epsilon, säger Mårten Landaeus på DEKRA.

Ständigt ökade krav på effektivitet och kvalitet samt besparingar av resurser och minskad miljöpåverkan är en utmaning som endast kan uppnås med hjälp av sensorik. I mer än 40 år har Micro-Epsilon erbjudit tillförlitliga, högpresterande och unika lösningar till applikationer där kraven på precision är höga. Innovativa lösningar skapas genom forskning och utveckling, unik know-how och ett brett nätverk av samarbetspartners. Idag tillverkas sensorer som i teorin kan detektera tillväxten hos ett grässtrå inom en millisekund vilket motsvarar en upplösning på 0,0375 nm.

Sortimentet av positions- och lägesgivare löser de flesta mätproblem och idag förlitar sig över 10 000 företag världen över på företagets mätteknik. Kostnadseffektiva OEM-lösningar och hög prestanda har gjort Micro-Epsilons sensorer konkurrenskraftiga. Flyg-, fordons-, pappers-, metall- och livsmedelsindustrin är branscher där Micro-Epsilons high-end sensorer under lång tid har använts framgångsrikt.

– Det ställs allt högre krav på kompetent rådgivning och kontinuerlig support. Vi känner ett stort ansvar för att våra produkter skall fungera optimalt i varje applikation, säger Nihat Palanci VD på Micro-Epsilon i Skandinavien.

En av de produktgrupper som har genomgått en stark utveckling är laserscanners. Antalet applikationer för laserscanners har ökat i takt med att givarnas användarvänlighet och prestanda har förbättrats. Idag kan precisionsmätning exempelvis utföras på glödgad metall, transparenta material och olika ytor med komplex struktur. Även specialanpassad mjukvara har öppnat helt nya möjligheter.

– I vissa fall har företag behov av specialanpassad programvara och det är där MM Systek kommer in i bilden. Vi utvecklar unika lösningar för applikationer där data måste samlas in och bearbetas efter kundens önskemål, säger Morgan Nilsen, en av grundarna av MM Systek som utvecklar mjukvara i samarbete med Micro-Epsilon.

Tekniken bakom laserscanners är baserad på trianguleringsprincipen. Ljuset från en laserdiod passerar genom en specialanpassad lins och projiceras som en statisk laserlinje på mätobjektet. Den diffusa reflektionen registreras av en detektor. Förutom information om avståndet till mätobjektet (z-axeln) så beräknas även positionen för varje mätpunkt längs laserlinjen (x-axeln). Upplösningen i z-led är ett par mikrometer och antalet mätpunkter i laserlinjen, x-led, uppgår till 1 280. Mätningen sker simultant i samtliga punkter och det är möjligt att registrera upp till 4 000 profiler per sekund. I applikationer där mätobjektet eller scannern förflyttas kan även tredimensionell mätdata erhållas.

Med tillhörande PC-mjukvara är det möjligt att konfigurera scannerns funktioner via Ethernet. Efter konfigurering kan scannern användas fristående och utföra mätning av fogar, steg, håligheter och vinklar utan anslutning till PC. Erhållen mätdata överförs i realtid både analogt och digitalt. Alternativt kan rådata överföras och bearbetas i exempelvis LabView eller C/C++.

– Antalet möjliga applikationer är i det närmaste oändligt, säger Nihat Palanci VD på Micro-Epsilon i Skandinavien.

 

Världsunik ny lägesgivare med blå laser för precisionsmätning

Micro-Epsilon Sensotest. Nya ILD2300-2DR med blå laser är speciellt utformad för läges- och avståndsmätningar på direktreflekterande och högblanka ytor. Sensorn mäter med hög frekvens och optimal precision i nanometerområdet. ILD2300-2DR är världsunik eftersom det är den enda lasersensorn i sin klass där allting är integrerat i ett kompakt hus.

 

Seminarium i industriell visionsteknik

Micro-Epsilon Sensotest deltar på seminarium i industriell visionsteknik på Innovatum i Trollhättan onsdagen den 31 maj 2017.

Anmälan görs via Innovatum. Se länk nedan.

Välkomna!

TILL INNOVATUM >

 

 

Toppmodern radiometrisk flygtermografi

Micro-Epsilon Sensotest AB. Det nya, kompakta thermoIMAGER TIM Lightweightsystemet möjliggör temperaturövervakning från luften. Värmekameran med hög upplösning och miniatyrdatorn med en sammanlagd vikt på endast 380 gram erbjuder den senaste infraröda mättekniken i extremt små dimensioner. Systemet är speciellt utformat för flygapplikationer exempelvis för övervakning av solkraftverk med hjälp av flygdrönare.

Revolutionerande portabel kalibrering

Micro-Epsilon Sensotest. FUTEKs senaste produkt är ett revolutionerande portabelt kalibreringsverktyg, med trekanalig monolitisk kraftsensor, som används för att granska testningsprober för pekskärmsenheter. Sammankopplad med FUTEKs USB-lösningar erhålls hög precision och repeterbarhet.

Kvalitetsövervakning vid produktion av glasförpackningar

Micro-Epsilon Sensotest AB. Vid produktion av glasflaskor, som baseras på press-blås-metoden, är glasdroppens vikt en avgörande faktor för att kunna säkerställa en smidig produktionsprocess samt en jämn och hög kvalitet. Tuffa omgivningsförhållanden är en enorm utmaning för den mätteknik som används. Särskilt kraftiga vibrationer och svavelhaltiga smörjmedel har gjort det nödvändigt för Micro-Epsilon att utveckla specialanpassade induktiva linjärgivare med stor slaglängd.