Industriell visionsteknik – seminarium på Innovatum i Trollhättan

Dagens automatiserade processer blir allt mer beroende av visionsteknik för mätning och övervakning av rörelser, förskjutning, position och avvikelser samt för kvalitetskontroll. Intresset för visionsteknik har under senare år ökat markant. Målsättningen med seminariet på Innovatum var därför att ge deltagarna möjlighet att bekanta sig med visionssystem och dess tillämpningar, både genom föreläsningar och praktiska demonstrationer.

Anders Mejlvang på Micro-Epsilon Sensotest, som är samarbetspartner till Innovatum, demonstrerade laserlinjetriangulering. Tekniken bygger på att en scanner projicerar en laserlinje på mätobjektet och en detektor registrerar ytans profil. Scannertekniken löser mätproblem i många olika typer av applikationer. Ett vanligt användningsområde är bland annat mätning på olika typer av fogar där position, höjd, bredd och kvalitet skall undersökas eller för fogföljning. Under dagen visade Anders också deltagarna hur enkelt det kan vara att hitta en lösning på ett komplicerat mätproblem och hur användarvänlig mjukvara underlättar för användare utan erfarenhet av programmering.

På seminariet medverkade Anders Mejlvang (Micro-Epsilon Sensotest), Erik Danauskis (Elektroautomatik) samt Thomas Pettersson och Jonas Lindgårde (IFM). Studenter från Högskolan Väst, Anton Bergqvist och Andreas Wellme, medverkade med sitt examensarbete inom Visionteknik.

 

Boka gärna besök med våra ingenjörer för att få information om Micro-Epsilons produkter, få hjälp med applikationslösningar och support. Nyheter om kommande event kan du få genom att följa oss på vår blogg, LinkedIn och Facebook.

Tillförlitlig detektering av defekter på matta ytor

surfaceCONTROL inspection system upptäcker lokala avvikelser på matta ytor. Den nya 3D-givaren med tillhörande maskinvara upptäcker nu defekter med ännu högre hastighet och mätnoggrannhet.

Ytor med hög kvalitet är en utmaning på många områden inom industrin. Liksom inom bilindustrin finns även utmaningar vid produktion av hushållsapparater, mediaprodukter och andra livsstilsprodukter, där ytor med jämna former fria från defekter är avgörande för upplevelsen av kvalitet.

Tack vare nya surfaceCONTROL inspection system, från INB Vision AG i Micro-Epsilon-koncernen, kan inspektion av stora ytor utföras med hög hastighet och mätnoggrannhet. Systemet består av en modern 3D-givare samt två valfria mjukvarupaket för utvärdering av 3D-data och är optimerat för integration både i monteringslinjer och för robot.

3D-givaren projicerar sekvenser av strukturerade ljusmönster på ytan. De kalibrerade kamerorna använder mönstret för att söka efter korrelerande punkter på ytan, från vilka 3D-data beräknas och utvärderas med hjälp av en IPC. Programvarupaketet surfaceCONTROL DefMap3D, för laboratorier och mätrum, möjliggör presentation av 3D-bilden överlappad på en fotografisk bild. DefMap3D finns i flera versioner, med anpassning av både pris och prestanda i förhållande till mätuppgiftens svårighetsgrad. Programvarupaketet surfaceCONTROL Inspection Tools, för automatisk inspektion av ytor, är optimerad för robotstödda inspektionsuppgifter.