Nya magnetinduktiva lägesgivare

MDS-40-D18-SA och MDS-35-M12-SA-HT


Robust och kompakt design kombinerad med toppmodern teknik utmärker Micro-Epsilons nya magnetinduktiva lägesgivare. Magnetinduktiva givare har ett mycket större mätområde än konventionella magnetiska givare och kan beställas med rostfri stålkapsling. Dessutom är mättekniken slitage- och underhållsfri.

MDS-40-D18-SA är speciellt konstruerad för applikationer i hydraulcylindrar. MDS-35-M12-SA-HT, som inryms i en kapsling av robust rostfritt stål, är speciellt konstruerad för omgivande temperaturer upp till 120° C. Förutom läges- och avståndsmätningar kan de nya givarna även användas i applikationer för exempelvis mätning av rotationshastighet på axlar och stora kugghjul. Beroende på modell finns antingen integrerad kabel eller kontakt som tillval.

Tack vare sitt konkurrenskraftiga pris i förhållande till prestanda erbjuder givarna många fördelar vid industriella applikationer i stora volymer.

 

Givarna kan beställas från mitten av juli.

Inline-mätning av defekter på metallskivor

scanCONTROL 2910-10/BL

Tack vare sin höga upplösning detekterar Micro-Epsilons kompakta laserskanner, scanCONTROL 2910-10/BL, defekter på metallskivors kanter direkt vid tillverkningen. I motsats till fasta lösningar som möjliggör slumpmässig testning erbjuder Micro-Epsilons inline-lösning identifiering av metallspån på ett tillförlitligt sätt.

För att förhindra korrosion krävs ett kontinuerligt och felfritt korrosionsskydd, exempelvis med skyddande lack. Tjockleken på den applicerade skyddslacken kan variera och därigenom utgöra en osäker variabel. För att säkerställa en lång livslängd på produkten måste defekter därför detekteras tidigt i produktionsprocessen, innan korrosionsskydd och andra färgskikt appliceras.

ScanCONTROL 2910-10/BL installeras direkt i produktionslinjen och upptäcker metallspån från 20 μm på metallarkens kanter. Detta är möjligt tack vare den höga upplösningen på ca 8 μm längs laserlinjen, vilket är en adekvat precision för den här typen av mätuppgift. Skannern, som är monterad på roboten, styrs över kanterna på de skurna eller utstansade metallskivorna och mäter profilerna. Höjd och bredd på eventuella defekter kan bestämmas och utvärderas direkt i skannern. Direkt OK/NOK-utgång är möjlig. Mätdata överförs från skannern direkt till ScanCONTROL Gateway via vanliga fältbussar som Profinet IO, EtherCAT och Ethernet/IP. ScanCONTROL Gateway kan ansluta upp till 4 skanners.

I den nya katalogen finns samtliga specifikationer gällande de nya funktionerna i produktfamiljen ScanCONTROL, exempelvis den nya Smart PLC-enheten som är en industriell controller för beräkning av mätvärden avsedd för scanCONTROL laserskannrar. Smart PLC gör det möjligt att beräkna mätvärden för upp till åtta laserskannrar och är utrustad med kundspecifika applikationsprogram för respektive mätuppgift. De bestämda mätvärdena utvärderas, visas, spelas in och överförs via Smart PLC-enheten till högre styrsystem med hjälp av analoga och digitala gränssnitt.

Tjocklekmätning av bromsskivor för lab- och vägtester

capaNCDT DTV

Micro-Epsilon har utvecklat innovativa capaNCDT DTV som är ett kapacitivt flerkanaligt mätsystem för kontroll av tjockleksvariation på bromsskivor. Extremt robusta givare, omfattande mjukvarupaket och en väska för mobil användning möjliggör mängder av olika mätuppdrag.

Kapacitiva lägesgivare möjliggör beröringsfri tjockleksmätning. capaNCDT DTV mäter bromsskivans tjocklek från båda sidor vilket möjliggör exakt bestämning av så kallad Disc Thickness Variation. Medan bromsskivan roterar bestäms tjockleksavvikelsen genom mätning längs omkretsen på hela skivan. Användning av flera givare i par möjliggör också mätningar av tjocklek på olika radier.

Tack vare sin robusta konstruktion lämpar sig den fyrkanaliga capaNCDT DTV för svåra omgivningsförhållanden vid både lab- och vägtester. I den kompakta kapslingen arbetar fyra kapacitiva givare fristående från varandra och levererar mätvärden. Ett speciellt keramiskt skikt skyddar givarna från mekaniska och termiska påfrestningar vilket ger en hög temperaturstabilitet. För att förenkla montering och säkerställa noggranna mätningar finns givarna tillgängliga i spegelvända positioner vilka kan monteras på motsatta sidor av bromsskivan. Kombinerade med styrenhet capaNCDT 6220 är det möjligt att behandla de fyra sensorkanalerna synkront med dynamiska mätningar upp till 5kHz. Digitala utgångar kan fås via Ethernet eller EtherCAT eller som analog signal.

 

Mätuppdrag, såsom verifiering av garantiärenden eller kvalitetssäkring, kan utföras med hjälp av den mobila utrustningen som är särskilt användbar för tillverkare av bromsskivor eller för bilindustrin och dess leverantörer. Väskan innehåller en dubbelkanalkontroll, två sensorer med kabel, en konsolsats och programvarulicens. Programvaran möjliggör automatisk kompensation för perforerade bromsskivor, automatisk och manuell bestämning av rotation via ’peak-to-peak’-analys samt utskrift och lagring av mätdata.

Världsomspännande framgångar för reflectCONTROL Automotive

reflectCONTROL Automotive Paint Inspection System

 

reflectCONTROL Automotive Paint Inspection System har fått ett globalt genombrott bland ledande biltillverkare. Med hjälp av systemet görs inspektion av blanka ytor enkelt, snabbt och säkert. Små defekter, på allt från kompletta chassin till enskilda lackerade delar, kan tillförlitligt detekteras vid produktion för hundraprocentig kontroll.

I synnerhet inom bilindustrin ställs mycket höga krav på kvalitetssäkring. På grund av det stora antalet reflekterande ytor har traditionella metoder för bildbehandling snabbt nått sin begränsning men reflectCONTROL Automotive erbjuder skräddarsydda lösningar. Ledande biltillverkare förlitar sig numer på Micro-Epsilons välbeprövade system. På Daimlers anläggning i Sindelfingen använder man sig av robotbaserade lösningar för automatisk kontroll av lacken samt märkning. Samtliga modeller (upp till 1 800 fordon per dag i tre parallella linjer) inspekteras enligt stränga kriterier från Daimler och markeras för bearbetning.

BMW har beställt ett ytterligare system av reflectCONTROL Automotive från Micro-Epsilon till sin fabrik i München. I och med att även Honda har valt högteknologi från Tyskland i sin nya lackeringsanläggning i Marysville, Ohio, har reflectCONTROL nu även korsat Atlanten. Micro-Epsilon har också ansvarat för rådgivning när det gäller installationer av anläggningar i Greenfield och Brownfield.

Samtliga system är utrustade med specialdesignade, robotbaserade sensorer som integreras i bearbetningslinjen. Användningen av robotar möjliggör flexibel anpassning av mätprocessen till olika typer av karosseri och alla ytor inspekteras med samma höga precision. Med hjälp av en välutvecklad mjukvara och utbildad personal är det möjligt att skapa en setup för varje modell. Upplösning i tiondels millimetrar möjliggör en detektering av i princip alla defekter i grundfärg och ytlack med tredimensionell form och position på karossytan, såsom inneslutningar, strån, färgdroppar, repor eller kratrar. Känsligheten i tredje dimensionen (defektens höjd och djup) ligger inom submikronområdet. Erhållen data kan användas exempelvis för övervakning, för att hitta felkällor och optimera tidigare produktionsprocesser eller för styrning av robotar som automatiskt markerar defekterna för efterföljande reparationer eller ombearbetning.

reflectCONTROL Automotive baseras på en teknik med fasförskjutna interferensmönster som efterliknar det mänskliga ögat. En ljuskälla integrerad i sensorn alstrar ett alternerande randigt mönster med sinusformad intensitet på fordonet. Defekter orsakar avvikelser i det randiga mönstret som reflekteras av ytan och spelas in av kameror och utvärderas av programvaran. En sammansättning av flera enskilda bilder ger en exakt återgivning av hela den inspekterade ytan och denna jämförs sedan med en ideal referensyta med hjälp av robusta algoritmer.

Jämfört med visuell inspektion ger robotstyrd felkontroll betydligt mer konsekventa och exakta resultat. Fälterfarenhet har visat en signifikant minskning av oupptäckta defekter i den löpande processen när mänskliga faktorer som trötthet, färgberoende eller humör inte längre påverkar resultatet.