Robotproteser med finmotoriska funktioner


Robotproteser drivs av patientens nervsystem och möjliggör finmotoriska funktioner. Robotar har inte någon inbyggd känsla av beröring utan behöver sensorer för att ge taktil återkoppling, annars kan de inte bestämma vilken kraft de utövar på olika objekt. Miniatyrlastceller från FUTEK, placerade i robotens greppunkter, ger den nödvändiga kraftåterkopplingen för ett säkert grepp.

> LÄS MER OM APPLIKATIONEN

 

Noggrann tjockleksmätning inom plastindustrin


Unika combiSENSOR från Micro-Epsilon kombinerar en eddy current virvelströmsgivare med en kapacitiv lägesgivare integrerade i samma hölje vilket möjliggör beröringsfri tjockleksmätning med hög precision på plastfilm och isolatorer.

combiSENSOR möjliggör även tjockleksmätning från en sida av elektriskt icke-ledande material på metallobjekt och är särskilt anpassad för användning i plastindustrin, exempelvis för att bestämma tjockleken hos plastbeläggningar på metallplåtar eller på applicerade limlager.

Styrenheten matar dels ut signalerna från virvelströmsgivaren och den kapacitiva lägesgivaren var för sig. Genom differentialberäkning av båda sensorsignaler och en integrerad temperaturkontroll kompenseras även för mekaniska förändringar som termisk expansion och avböjningar. På grund av sin höga temperaturstabilitet erbjuder combiSENSOR hög mätnoggrannhet även vid varierande omgivande temperaturer. Det intuitiva webbgränssnitter bidrar till användarvänligheten. Kontrollenheten har även Ethernet och EtherCAT-gränssnitt.

 

Beröringsfri färgmätning av flytande målarfärg

Fram tills nu har färgmätning av flytande målarfärg varit en lång, tidskrävande och extremt komplex process. Genom en ny integrerad och utrymmesbesparande systemlösning från Micro-Epsilon, som kombinerar colorCONTROL ACS7000 kulörgivare och ILD1420-50 lasertrianguleringsgivare, är det möjligt att i realtid och med hög precision utföra beröringsfri färgbestämning direkt i produktionsprocessen.

Vanligtvis utförs färgkontroll genom att målarfärg appliceras på ett testområde och för att uppnå tillförlitliga mätresultat genomförs mätningar efter torkningsprocessen. Om mätresultaten visar att färgerna är felaktiga måste färgbehållarna blandas igen eller kasseras, vilket bland annat innebär långa väntetider tills en ny mätprocess kan startas. För att underlätta processen har Micro-Epsilon utvecklat ett system som möjliggör mätning av flytande målarfärg direkt under produktionen.

Inom färgmätningsteknologin beror spektralfördelningen av det reflekterade ljuset på avståndet mellan givaren och mätobjektet. Därför påverkar förändrade avstånd på mer än 0,05 mm mätresultaten. Emellertid är noggrannheten, med vilken målarfärger kan fyllas på i provbehållaren begränsad till ± 2 mm, vilket innebär att avståndsmätningar och kontroller krävs för att uppnå hög precision och reproducerbara mätresultat.

Lösningen från Micro-Epsilon inkluderar därför ColorCONTROL ACS7000 färgspektrometer för färgmätningar och ILD1420-50 lasertrianguleringsgivare för avståndsmätningar. Den senare är idealisk för denna applikation tack vare sin kompakta storlek och utmärkta prestanda. Lasergivaren mäter avståndet till mätobjektet. Tack vare ACS-cirkulärgivare är mätprocessen oberoende av vinkeln. Tack vare en linjärenhet som erbjuder automatiska justeringar kan avståndet från färgspektrometern till mätobjektet justeras när som helst för att uppnå hög mätnoggrannhet.

Universell tjockleksmätning med utökat mätområde

thicknessSENSOR för universell tjockleksmätning av platta produkter är numer väletablerad. Genom ett utökat mätområde på upp till 25 mm med mätbredder upp till 400 mm erbjuder det intelligenta systemet från Micro-Epsilon en ännu större flexibilitet. thicknessSENSOR kan enkelt integreras i produktionslinjer och i begränsade utrymmen utan att kräva några avancerade inställningar.

thicknessSENSOR är ett högpresterande system för applikationer i metall- och plastindustrin så som tjockleksmätning av platta plast- och plåtmaterial och mätning på ett brett sortiment av tyger och kompositmaterial. Den nyckelfärdiga lösningen är även lämplig för mängder av andra applikationer och har nu utökats med ytterligare tre mätområden för materialtjocklekar upp till 25 mm och mätbredder upp till 400 mm.

Två lasertrianguleringsgivare fixeras mitt emot varandra på en stabil ram och mäter på objektet från båda håll. Elektroniken som är integrerad i ramen beräknar tjockleksvärdena och matar ut dessa digitalt via Ethernet eller analogt. I systemet ingår också ett användarvänligt, intuitivt webbgränssnitt som gör att användaren kan ladda upp enskilda förinställningar för respektive mätuppgift.

Den diffusa reflektionen som mottas av detektorn visualiseras i webbgränssnittet. Vid mätning på exempelvis en oljig metallyta kommer detta att presenteras som två toppar. En när ljuset reflekterar oljan och en när ljuset reflekterar metallen. Genom att välja vilken av topparna man önskar mäta på optimeras mätuppgiften. Upp till åtta användarspecifika inställningar kan lagras och exporteras.

Donut lastcell i miniatyr – FUTEK LTH300

 • ”In-line”-lastcell för drag- och kompressionsmätning
 • Maxkapacitet 222 N > 4448 N (50…1000 lb)
 • Snabb svarstid
 • Hög noggrannhet
 • Flera möjliga utsignaler
 • Minimalt monteringsutrymme
 • Robust 17-4 rostfri stålkonstruktion
 • Olinjäritet ± 0,5 % av mätområde
 • Låg deflektion (0,001 in [0.05 mm] nom)
 • Driftstemperatur -50° till 90°C
 • 3 meter skärmad 4-ledar Teflon-kabel medföljer
 • Kan fås med olika inre håldimensioner
 • Är möjlig att modifiera eller skräddarsy för att uppfylla specifika krav

 

Micro-Epsilon Sensotest är svensk återförsäljare för FUTEK. Vill du veta mer kontakta oss.

Se videon om LTH300.

Vetenskapen bakom hajbett

Michael Phelps följde med ett team i Sydafrika för att undersöka bitkraften hos hajar med hjälp av en kraftmätare från FUTEK. Se videon från Discovery Channel.

Micro-Epsilon Sensotest är svensk återförsäljare för FUTEK. Vill du veta mer kontakta oss.

 

 

Ny kompakt lasergivare med innovativa funktioner

ILD1750


ILD1750 är konstruerad för läges- och avståndsmätningar. Genom en kombination av förbättrad prestanda, robusthet och pålitlighet samt ett brett utbud av nya funktioner intar den nya givaren en ledande roll i sin klass. Tack vare sin kompakta design med integrerad elektronik är givaren extremt mångsidig när det gäller dess potentiella användningsområden, även i begränsade utrymmen. Givaren utmärker sig också tack vare sin användarvänlighet. Via ett innovativt webbgränssnitt kan givaren driftsättas med förinställningar för olika typer av ytor och färger.

ILD1750 är idealisk för mätning av läge, avstånd och position i många branscher som t ex automationsteknik, elektronikproduktion, fordon- och maskinbyggnad. Den kompakta och industriella universalmodellen levereras med många nya funktioner som ger precisionsmätningar med hög mätfrekvens. Det laseroptiska mätsystemet fungerar nästintill oberoende av material och färg tack vare ytkompensationsfunktionen A-RTSC.

Det nya webbgränssnittet förenklar konfigurationen utan krav på ytterligare programvara. Förinställningar för mängder av olika material som metaller, plast och organiska material finns tillgängliga vilket möjliggör snabb, enkel och optimerad användning. Mätfrekvenser upp till 7.5 kHz kan fritt väljas och anpassas individuellt till respektive mätuppgift.

Vid mätning på exempelvis oljiga ytor kommer reflektionen att presenteras i webbgränssnittet som två toppar; en när ljuset reflekterar oljan och en när ljuset reflekterar mätobjektets yta. Val av vilka toppar som skall användas eller filtreras bort görs enkelt i webbgränssnittet. Detta möjliggör även tillförlitlig mätning exempelvis vid konstruktion av motorer och växlar samt på belagda material, mätobjekt bakom glas eller filmförseglade komponenter. Datautgången är analog eller digital via ett RS422-gränssnitt. Dessutom erbjuder ILD1750 två digitala utgångar och en ingång för styrning av olika funktioner.

Optimerad controller för induktiva lägesgivare

induSENSOR MSC7401


Tack vare sin aluminiumkapsling (IP67) som är försedd med ström- och spänningsutgång är den nya enkanaliga controllern induSENSOR MSC7401 extremt robust och möjliggör många nya användningsområden inom automationsteknik och maskinbyggnad. Controllern utmärker sig genom ett konkurrenskraftigt pris i förhållande till prestanda och erbjuder hög upplösning och användarvänlighet för Micro-Epsilons LVDT-givare av modell DTA och inom kort även modell LDR.

I decennier har induktiva lägesgivare från Micro-Epsilon erbjudit maximal tillförlitlighet när det gäller industriella mätuppdrag. Micro-Epsilons produktgrupp InduSENSOR erbjuder ett brett spektrum av induktiva givare för läges- och positionsmätningar. Produktsortimentet sträcker sig från konventionella LVDT med integrerad elektronik till kundanpassade varianter i stora volymer. Fem olika typer av LVDT-givare fungerar som basmodeller för kundspecifika krav.

Flertalet LVDT-givare är försedda med en kolv som rör sig fritt i givarhuset. För överföring av mätobjektets rörelse förbinds kolven med föremålet med hjälp av en gänga och mätprocessen sker berörings- och friktionsfritt. Lägesgivarna används huvudsakligen för att mäta och övervaka rörelser, förskjutning, position, slag, avböjning, avvikelse exempelvis i fordon, maskiner samt applikationer i automatiserade processer, kvalitetssäkring, i testriggar i såväl hydrauliska som pneumatiska cylindrar. Robusthet, tillförlitlighet under svåra förhållanden, hög signalkvalitet och temperaturstabilitet är några av fördelarna med induktiva lägesgivare.

Modell LDR kännetecknas av kort, kompakt design och liten diameter. Givaren kan användas vid omgivande temperaturer upp till 160° C. Kostnaden för givarna är låg och de är därför särskilt lämpade för installationer i stora volymer samt i begränsade utrymmen i industriella miljöer.

 

Controller induSENSOR MSC7401 kan beställas från mitten av juli.