Inspektion av präglingsdjup på serienummer

Ett ID stansas in i fordonets chassi under en komplex process och möjliggör således en säker identifiering i hela världen. På grund av sin extremt lilla mätpunkt är givare i serien optoNCDT 1420 från Micro-Epsilon särskilt lämpade för tillförlitlig profilmätning direkt i präglingsprocessen. Givarnas extremt kompakta design möjliggör även montering i trånga utrymmen.

Präglade serienummer möjliggör entydig global identifiering av chassin exempelvis vid stöld och spårning av fordon. Präglingsdjupet är därför en kritisk kvalitets- och säkerhetsfunktion.

Därför förses präglingsmaskiner med optoNCDT 1420 lasertrianguleringsgivare från Micro-Epsilon. Givarna bestämmer det exakta avståndet mellan präglingsverktyget och komponenten som skall präglas. Baserat på dessa värden kan verktyget placeras korrekt. När präglingen är klar mäter givaren präglingsprofilen och ser till att alla tecken har präglats till önskat djup.

Webbgränssnittets förinställningar möjliggör en snabb driftsättning. Ytterligare kundspecifika konfigurationer (Plug & Play) kan göras vid tillverkning av givarna för att ytterligare underlätta driftsättning av applikationer i stora volymer.

Temperaturövervakning inom metallindustrin

Temperaturövervakning av metaller under produktionen är en kritisk kvalitetsfaktor. Värmekameran ThermoIMAGER TIM M1 är avsedd för övervakning av temperatur inom metallindustrin. Spektralområdet 1 µm är särskilt lämpat för temperaturmätningar av metaller med hög värmestrålning och låg emissivitet. Eftersom mätningen sker beröringsfritt påverkas mätobjektet inte.

I applikationer där lasersvets används krävs ett blockeringsfilter som stänger ute laserns våglängd. TIM M1-N1064 är försedd med ett bandspärrfilter, ett så kallat ’notch filter’ för 1064 nm med en bandbredd på 44 nm. Diodlasrar som arbetar vid exakt denna våglängd blockeras därmed av detta filter medan övriga våglängder passerar igenom och detekteras av värmekameran. Filtret används primärt inom laserpulversvetsning och för processoptimering av 3D-printning.

TIM M1 B880 är försedd med ett bandpassfilter för 880 nm med en bandbredd på 70 nm. Lasrar av kW-typ arbetar precis inom detta område vilket innebär att laserlinjen enkelt kan visas och övervakas. Filtret används huvudsakligen inom laserbearbetning, lasersvetsning med 950 nm våglängd samt i applikationer med diod- och fiberlasrar.

Den kraftfulla programvaran TIMConnect för termografering, där inställningar av kamerans parametrar och presentation av infraröda rörliga- och stillbilder kan göras, ingår alltid i utbudet av program för Micro-Epsilons värmekameror. Programvaran erbjuder ett antal nya funktioner:

 • Detaljerade bilder av areor med större temperaturskillnader tack vare automatisk, olinjär temperaturskalning.
 • Förenklat hanterande av värmebilder med ’drag & drop’.
 • Zoomning av stillbilder
 • Inspelningsfunktion (video, stillbilder)
 • Larm och triggning
 • Detaljerad analys av snabba termodynamiska processer.

Tillförlitliga data med eddyNCDT

Ledande tillverkare av förbränningsmotorer kräver tillförlitliga data för att bestämma kolvens och kolvringarnas exakta position samt de befintliga tryckförhållandena. För att mäta kolvens och kolvringarnas rörelser med hög precision används eddyNCDT från Micro-Epsilon. Med hjälp av simuleringsverktyg används data huvudsakligen för att förutsäga t.ex. slitage, friktion och oljeförbrukning. Läs mer.


Se video om EddyNCDT

Luleå University of Technology mäter med lasergivare från Micro-Epsilon


De första 24 timmarna är kritiska när det gäller betongens stelningsprocess. Sker processen på ett felaktigt sätt kan sprickbildning uppstå, vilket dramatiskt påverkar estetik, hållbarhet och användbarhet hos strukturen. Med hjälp av Micro-Epsilons lasertrianguleringsgivare ILD2300 har Luleå University of Technology mätt vertikal förskjutning på olika typer av färsk betong. Mätningarna visade bland annat att vattenskiktet, som täcker den fuktiga betongen efter gjutning, inte hade något signifikant inflytande på mätningens noggrannhet. Den tekniska rapporten visar även att:

 • ILD2300 är en mycket praktisk och noggrann givare när det gäller att mäta vertikal förskjutning av färsk betong.
 • Givaren kan användas för att mäta stelningsprocessen hos olika typer av betong.
 • Den gradvisa förändringen i ytfärgen tycks inte påverka mätresultatet.
 • Laserstrålen kan vara riktad direkt mot betongytan. Någon annan mätyta, exempelvis av plast eller plywood, är därför inte nödvändig.
 • Givare med för kort mätområde fungerar inte korrekt om ett luftflöde passerar över ytan. I dessa fall rekommenderas givare med större mätområde.

> Läs hela rapporten här.

 

Med flera av Micro-Epsilons lasertrianguleringsgivare kan mätning ske med hög noggrannhet oavsett mätytans kulör. Sker förändringar i kulören kompenserar givaren automatiskt för detta genom att antingen reglera laserintensitet eller exponeringstid. Regleringen sker i realtid vid mätfrekvenser upp till ca 49 kHz. ILD2300 finns för stora mätavstånd upp till 500 mm.

> Läs mer om ILD2300 här.

 

 

Transparenta material – Beröringsfri mätning i nanometer

Med hjälp av konfokala lägesgivare är det möjligt att mäta beröringsfritt på flertalet svåra ytor, exempelvis spegelblanka och transparenta material i flera skikt. Det är också möjligt att mäta skikttjocklek från endast en sida på transparenta material. Mätningen kan ske med noggrannhet i nanometer. > Se fullständigt produktblad här.


Se video om konfokala givare från Micro-Epsilon.

 

Inbjudan till kostnadsfritt seminarium om mätteknik


Vi vill härmed bjuda in dig, eller en av dina kollegor, till Micro-Epsilons kostnadsfria seminarium om mätteknik. Under seminariet lär du dig både grunderna och får mer detaljerad kunskap om sensorer för positionsmätning, färgigenkänning och infraröd temperaturmätning så att du i framtiden kan lösa mätuppgifter på ett effektivt sätt. Vi kommer att gå igenom de viktigaste frågorna och svaren om givare och mätsystem baserat på tydliga exempel och demonstrationsenheter.

– Hur olika mättekniker fungerar.
– Fördelar med olika typer av givare.
– Lämplig mätteknik för olika mätproblem.
– Tillgängliga givare och system.

 

_______________________________________________________________________________________

DAGORDNING

Seminarium i Malmö 2017-10-17

OBS! Seminariet hålls på engelska.


09.00 – 12.00
DEL 1

 • Elektromagnetiska givare (Eddy Current & Kapacitiva)
 • Magneto-induktiva givare, linjära induktiva givare och vajergivare
 • Konfokala givare


12.00 – 13.00

 • Lunch med catering


13.00 – 16.20
DEL 2

 • Lasertriangulering: Lägesgivare och skanners
 • Optiska mikrometrar
 • Laseravståndsgivare (Time-Of-Flight)
 • Kulörgivare
 • Temperaturgivare (IR)

_______________________________________________________________________________________


Registrera dig online och reservera din seminarieplats här!

Vänligen registrera dig tidigt för att reservera en plats. Antalet deltagare är begränsat. Du kommer att få en bekräftelse via e-post med detaljerade anvisningar och fullständig adress.

Övriga frågor? Ring oss på +46(8)76473380 för ytterligare information.

 

FUTEK på Mars – Video från NASA om Curiositys landning

FUTEK utvecklade två givare till marsbilen Curiosity, en ringformad kraftgivare samt en fleraxlig kraftgivare som mäter krafter och belastningar på robotarmen. Att få förtroendet att leverera komponenter till NASA är ett erkännande av FUTEKs förmåga att utveckla högteknologiska och högkvalitativa produkter. > Läs mer här.

Curiosity landade på Mars den 8 augusti 2012.
Se video från NASA.

Se video om Micro Epsilon

I mer än 45 år har Micro-Epsilon kontinuerligt erbjudit mättekniska lösningar med pålitliga, högpresterande och unika funktioner för inspektion och mätning med hög precision. Vår styrka är synergieffekterna av samarbeten mellan olika utvecklings- och produktionsavdelningar över hela koncernen där innovativa produkter skapas genom intensiva forsknings- och utvecklingsprocesser. Koncernens huvudsakliga verksamhetsområden är läges-, temperatur- och kulörgivare samt teknologier för mätning av filmtjocklek, tillverkning av elektronik, fiberoptik och medicinteknik. Kostnadseffektiva produkter utvecklas även för stora OEM-applikationer där det finns specifika kundkrav. Genom att erbjuda högpresterande mätsystem ger vi dig som kund en avgörande konkurrensfördel och du kan vara säker på att alltid få bästa möjliga lösning.

Se video om Micro Epsilon.

> Läs mer om Micro Epsilon.