PASSA PÅ! Endast ett fåtal platser kvar på seminarium om mätteknik i Jönköping

Vi vill härmed bjuda in dig, eller en av dina kollegor, till Micro-Epsilons kostnadsfria seminarium om mätteknik i Jönköping.

Under seminariet lär du dig både grunderna och får mer detaljerad kunskap om givare för positionsmätning, färgigenkänning och infraröd temperaturmätning så att du i framtiden kan lösa mätuppgifter på ett effektivt sätt. Vi kommer att gå igenom de viktigaste frågorna och svaren om givare och mätsystem baserat på tydliga exempel och demonstrationsenheter.

⦁  Hur olika mättekniker fungerar.
⦁  Fördelar med olika typer av givare.
⦁  Lämplig mätteknik för olika mätproblem.
⦁  Tillgängliga givare och system.

 

> Anmälan till seminarium

 

Ett av Micro-Epsilons uppskattade seminarier. Innovatum, Trollhättan 2017.

Noggrann mätning av ultrafina ytstrukturer

Särskilt inom bilindustrin ställs höga krav på produktkvalitet. Konfokala kromatiska givare från Micro-Epsilon möjliggör inspektion av ultrafina ytstrukturer med hög precision. Givarna confocalDT IFS2405-0,3- och IFS2407 / 90-0,3 bestämmer till exempel ytjämnheten med noggrannhet i mikrometer.

IFS2405-0,3- och IFS2407 / 90-0,3 används bland annat för mätning av bromsskivors grovhet. Bromsskivorna är släta, polerade samt ofta glänsande och strukturerna är näst intill omöjliga att se för det mänskliga ögat. Endast med hjälp av ett mikroskop är det möjligt att synliggöra skivans ultrafina strukturer. Strukturerna i sig är nödvändiga för att skapa friktion och för att säkerställa en hög bromsstyrka även efter många inbromsningar.

Givarna skiljer sig avseende storlek och design. IFS2407/90-03 har en lateral 90° strålriktning vilket innebär att den är speciellt lämpad exempelvis för inspektion av cylinderfoder. Givarens axiella strålriktning undviker skuggeffekter, vilket möjliggör mätningar även i hylsor och fördjupningar. Mätningar med hög precision är även möjliga på lutade föremål.

Konfokalkromatiska mätsystem används för mätning av förskjutning och avstånd samt utvärdering av intensitet. Baserat på avståndet kan mätobjektets topografi och ytegenskaper bestämmas med noggrannhet i mikrometer. Ojämnheter och repor påverkar graden av reflektion vilket orsakar en förändring av signalintensiteten. Därför produceras en exakt bild av mätobjektet och dess strukturer.

Ny dragvajergivare med 8 gånger längre livslängd

Jämfört med dragvajergivare som bygger på konventionella potentiometerar uppnår nya wireSENSOR WPS-MK88 U45R med beröringsfria potentiometrar 8 gånger fler arbetscykler, vilket förlänger sensorns livslängd maximalt. Den nya tekniken kombinerad med ett robust plasthus samt ett konkurrenskraftigt pris i förhållande till prestanda sätter nya standarder när det gäller ekonomisk effektivitet

Tack vare nyskapande teknik erbjuder den nya dragvajergivaren i miniatyr, WPS-MK88 U45R, maximal livslängd på ca. 2 miljoner cykler. Givaren mäter förskjutning och läge av komponenter och maskindelar. Kompakt design och låga anskaffningskostnader gör wireSENSOR WPS-MK88 U45R lämplig för OEM-applikationer och kundoptimerad serietillverkning. Micro-Epsilons moderna dragvajergivare erbjuder oöverträffad livslängd, robust, kompakt design och konkurrenskraftigt pris i förhållande till prestanda.

WireSENSOR WPS-MK88 U45R har ersatt konventionella analoga hybridpotentiometrar med beröringsfria potentiometrar. Med vanliga potentiometrar rör sig en glidkontakt längs ett strömbegränsande element. Följaktligen tär detta snabbt på glidkontakten. Nya beröringsfria potentiometrar baseras på magnetfältsgivare vilket ökar livslängden med en faktor 8 i jämförelse med givarna med konventionella potentiometrar. Hittills kan endast encoders förlänga livslängden men dessa är mycket dyrare.

Dragvajergivare är lämpliga för användningsområden där ett stort antal cykler erfordras t.ex. inom logistik och för truckar. Vid sänkning av lasten måste normalt stora säkerhetsmarginaler säkerställas så att trucken inte lutar vid rundning av ett hörn eller vid inbromsning och acceleration. Genom att mäta lasthöjden är det möjligt att bestämma den optimala körhastigheten, vilket ökar operatörens säkerhet. Dessutom skyddar systemet mot felaktig drift d.v.s. operatören kan inte medvetet eller oavsiktligt orsaka kritiska körförhållanden. Givarna kan också användas för automatiskt justering av hastighet i förhållande till lasthöjd.

Ett annat användningsområde är verktygsmaskiner där material måste tillhandahållas i ett stort antal cykler. Till exempel i CNC-fräsmaskiner flyttas en rå del för vidare bearbetning till en bestämd position som bestäms av dragvajergivaren. Om dragvajergivaren arbetar 4 cykler per minut, innebär detta upp till 240 cykler per timme, 1920 cykler per arbetsdag och 384 000 cykler per år. Med en konventionell potentiometer skulle dragvajergivaren vara förbrukad efter åtta månader. De nya dragvajergivarna från Micro-Epsilon fungerar emellertid på ett tillförlitligt sätt i mer än fem år tack vare sina beröringsfria potentiometrar.

Effektiva givare för applikationer i hög volym

Kraftfulla eddyNCDT 3001 virvelströmsgivare finns nu även tillgängliga med M18-kapsling och mätområden på 6 mm eller 8 mm. Detta innebär ökad flexibilitet vad gäller givarnas potentiella tillämpningar. Givarna är temperaturkompenserande och erbjuder snabba och exakta resultat i ett stort antal applikationer inom alla branscher. Även i tuffa miljöer med högt tryck, smuts och olja gör givarna det möjligt att med hög precision mäta förskjutning, avstånd och position.

> Läs mer om eddyNCDT

Lasertrianguleringsgivare sätter ny standard för prestanda

Kompakta optoNCDT 1750 är konstruerad för förskjutnings- och avståndsmätningar samt erbjuder tredubblad mäthastighet, förbättrad repeterbarhet med en faktor två samt en ökning av lineariteten med 25 %, jämfört med föregångaren. Tack vare kombinationen av förbättrad prestanda och ett brett utbud av funktioner tar givaren den ledande rollen i sin klass.

OptoNCDT 1750 är en kraftfull lasertrianguleringsgivare som används i industriella applikationer för exakta mätningar med hög frekvens. Nya algoritmer för analys och förbättrade komponenter erbjuder högsta noggrannhet och dynamik. Det högpresterande optiska systemet genererar en liten ljuspunkt på mätobjektet vilket möjliggör tillförlitlig detektion av de minsta komponenterna.

Tack vare sin kompakta design med integrerad styrenhet är optoNCDT 1750 extremt mångsidig när det gäller dess potentiella användningsområden samtidigt som installationen i små utrymmen förenklas. Datautgången är analog eller digital via ett RS422-gränssnitt. Dessutom erbjuder optoNCDT 1750 två digitala utgångar och en ingång för olika styrfunktioner.

Det ny intuitiva webbgränssnittet är lätt att använda och givaren kan enkelt konfigureras. Integrerade hjälptexter effektiviserar parameterinställningen utan behov av ytterligare mjukvara. Användarvänliga förinställningar i webgränssnittet, som också är optimerade för svåra ytor som halvtransparent plast, keramik, PCB-material, kol- och glasfiberförstärkt plast, möjliggör snabb driftsättning och exakta mätresultat. Det laseroptiska mätsystemet fungerar nästan oberoende av material och färg tack vare real-time surface compensation. Användaren kan enkelt välja bort störande reflektioner vilket möjliggör tillförlitliga mätningar på oljiga komponenter vid konstruktion av motorer och växlar samt på belagda material, mätobjekt bakom glas eller på filmförseglade komponenter.

För användare som redan är bekanta med optoNCDT 1700 lasergivare är övergången till optoNCDT 1750 lätt. Båda givarna är kompatibla med tillbehör och fristående styrenheter vilket innebär att dessa även fortsättningsvis kan användas.

optoNCDT 1750 lasergivare erbjuder den höga mäfrekvens som krävs för analys av mekanisk oscillering t.ex. när buffertarnas inverkan på transportvagnar skall bestämmas eller för mätning på roterande delar, exempelvis axlars oscillationer. Optimerade linser har ökat linjäriteten och tillsammans med ökad repeterbarhet erhåller användaren mätresultat med högre stabilitet och precision. Detta ökar antalet användningsområden och lösningar där kraven på mättekniken är höga.

Dragvajergivare i miniatyr för ekonomiska applikationer inom serieproduktion


Dragvajergivare i miniatyr, wireSENSOR WPS-MK, är speciellt konstruerad för applikationer i stora volymer. Trots mycket kompakt design är mätområden upp till 7500 mm möjligt. Konkurrenskraftiga priser och kompakta dimensioner erbjuder nya möjligheter för användarna när det gäller design och kostnadsoptimering.

Micro-Epsilon erbjuder det största produktsortimentet av dragvajergivare. Givarna förenar tekniska krav, lång livslängd och ett utmärkt pris i förhållande till prestanda. Ett stort urval av katalogprodukter kombinerat med många års erfarenhet av tillverkning i små serier gör att givare med sofistikerad mätteknik enkelt kan anpassas till specifika kundkrav och ekonomi.

Dragvajergivare i miniatyr, wireSENSOR MK, är särskilt konstruerad för tillämpningar i stora volymer. Givarnas robusta och kompakta design möjliggör enkel integration i små utrymmen. Förutom analoga versioner med potentiometer, ström- eller spänningsutgång finns digitala versioner med inkrementell- eller absolutencoder. Det fördelaktiga priset i förhållande till prestanda möjliggör kostnadsminskning i användarnas tillverkningsprocesser.

I den välbeprövade serien wireSENSOR erbjuds givare i många olika storlekar, former och varianter. Mätområdena är individuellt valbara mellan 50 och 50 000 mm i flera olika steg. Det utmärkande är givarnas kompakta design i förhållande till mätområde. Exempelvis har den minsta versionen en diameter på endast 30 mm och ett mätområde på 750 mm.

Flera olika analoga och digitala utgångar finns tillgängliga liksom olika hus tillverkade av plast eller aluminium. Eftersom endast komponenter med hög prestanda används i givarna har de en längre genomsnittlig livslängd. Närhelst avstånd och vinklar måste mätas genom kontaktmätning är dragvajergivare från Micro-Epsilon idealiska.

Hjul till soptunnor

 

Före mätning med en laserskanner från Micro-Epsilon skapas hjulen under högt tryck. Beroende på hur mycket smörjmedel som används under denna process kan hjulen få små eller stora sprickor.

 

Ny prestandaklass för induktiv mätning av förskjutning

Det induktiva mätsystemet EddyNCDT 3060 bygger på virvelströmsteknik och möjliggör snabba, exakta mätningar av förskjutning. Mer än 400 givarmodeller kan kombineras med eddyNCDT 3060. Användarvänlighet och smart signalbearbetning definierar systemet som utgör en ny prestandaklass för induktiv, beröringsfri mätning av förskjutning.

Vid en jämförelse med konventionella induktiva givare för mätning av förskjutning, utmärker sig givare baserade på virvelströmsteknik när det gäller mätnoggrannhet, bandbredd och temperaturstabilitet. Vidare möjliggör virvelströmsteknik mätningar på ferro- eller icke-ferromagnetiska föremål. Givarna är även resistenta mot smuts, olja, tryck och varierande temperaturer i tuffa industriella miljöer.

EddyNCDT 3060 är ett nytt, kraftfullt mätsystem för snabb mätning med hög precision. Mer än 400 givarmodeller kan kombineras med eddyNCDT 3060. Användarvänlighet och smart signalbearbetning definierar systemet för beröringsfri mätning och ugör en ny prestandaklass för induktiv mätning av förskjutning. Gränssnittet M12 Ethernet i industriell kvalitet möjliggör en modern fältbussanslutning. Det kompakta styrsystemet samt fältbussanslutning gör mätsystemet lämpligt för integration i maskiner och system.

Styrenheten DT3061 erbjuder förbättrade funktioner så som 5-punkts-kalibrering, inställning av digital- och temperaturutgångar samt lagring av flera referenskurvor.