Konfokala givare med högst mätfrekvens i världen

Micro-Epsilons konfokala mätsystem bygger på optisk mätteknik som baseras på vitt ljus och styrenheten är försedd med integrerad ljuskälla och spektrometer. En av modellerna, confocalDT 2471, har den högsta mätfrekvensen i världen vid jämförelse med annan konfokal teknik.

Mätningar med hög upplösning och mätfrekvens kan göras oberoende av mätyta. Avståndsmätningar kan exempelvis göras på speglar och glas. Ensidig tjockleksmätning av andra transparenta material är också möjligt. En extremt liten mätpunkt med konstant storlek möjliggör mätning på mycket små detaljer. Eftersom ljuset från givaren rör sig axiellt mot mätobjektet och tillbaka till givaren så kan mätning göras i mycket små håligheter t. ex. borrhål.

Tack till alla deltagare på Micro-Epsilons seminarium i Finland

Tusen tack till alla deltagare som visade ett stort intresse för samtliga Micro-Epsilons produkter och ställde intressanta frågor till föreläsarna.

Tack även till de kunniga föreläsarna; Christian Kapfhammer (ansvarig för Micro-Epsilons seminarieverksamhet), Nihat Palanci (VD på Micro-Epsilon Norden) och Jouko Kousmanen (ansvarig för Micro-Epsilon Finland) och Benny Nyberg (ansvarig för Micro-Epsilon Norra Sverige) för ett mycket lärorikt event.

– Vi planerar för många liknande event i framtiden. Vår målsättning är att erbjuda värdefull kunskap både till våra egna kunder och alla andra som är intresse av att lära sig mer om Micro-Epsilons produkter och mätteknik, säger Nihat Palanci, VD på Micro-Epsilon i Norden.

Är du intresserad av liknande event på din ort? Maila oss på [email protected].


confocalDT

Tack till alla deltagare på Micro-Epsilons seminarium i Jönköping

Tusen tack till alla deltagare som visade ett stort intresse för samtliga Micro-Epsilons produkter och ställde intressanta frågor till föreläsarna.

Tack även till de kunniga föreläsarna; Christian Kapfhammer (ansvarig för Micro-Epsilons seminarieverksamhet), Nihat Palanci (VD på Micro-Epsilon Norden), Jakob Geisler (ansvarig för Micro-Epsilon i södra Sverige och Danmark) och Anders Mejlvang (ansvarig för Micro-Epsilon i mellersta Sverige och Norge) för ett mycket lärorikt event.

– Vi planerar för många liknande event i framtiden. Vår målsättning är att erbjuda värdefull kunskap både till våra egna kunder och alla andra som är intresse av att lära sig mer om Micro-Epsilons produkter och mätteknik, säger Nihat Palanci, VD på Micro-Epsilon i Norden.

Är du intresserad av liknande event på din ort? Maila oss på [email protected].

scanCONTROL SMART PLC Unit – kompakt, kraftfullt kontrollsystem

Ibland är mätresultaten från en enda givare inte tillräckliga för mätning av en komponent eller utvärdering av mätvärden. I dessa fall måste mätvärden från flera givare kombineras och beräknas tillsammans. Det är också möjligt att ytterligare beräkningar måste utföras. Dessa speciella uppgifter kan lösas med hjälp av scanCONTROL SMART PLC Unit som är ett kompakt, kraftfullt kontrollsystem med flexibel programmering.

Micro-Epsilons ingenjörer konfigurerar och programmerar nödvändiga inställningar enligt kundens krav så att önskat resultat uppnås.  scanCONTROL SMART PLC Unit är kompatibel med givare i serierna scanCONTROL SMART och gapCONTROL men kan även ta emot signaler från andra sensorer och enheter.


– Upp till 8 givare

– Skräddarsydd enligt kundens önskemål

– Valfri visualisering av mätdata (enl. kundens önskemål)

– Dataöverföring till högre kontroll via olika protokoll

NYHET: Lägesgivare med blå laser

optoNCDT 2300-2DR är en ny givarmodell med hög prestanda i serien optoNCDT 2300. Laserljusets väg är designad för direktreflektion och används med fördel för mätning på högglansiga, blanka och reflekterande objekt. Micro-Epsilons givare med blå laser är extremt känsliga för förändringar i avstånd viket möjliggör en mycket hög mätnoggrannhet. Den nya modellen används för produktion av hemelektronik (mobiltelefoner, surfplattor och displayer), applikationer i industrin samt vid bearbetning av halvledare.

Högpresterande optoNCDT 2300-2DR är designad för mätning på reflekterande och blanka föremål. Tack vare den blå lasern är mätsignalen mycket stabil viket innebär att det är möjligt att mäta med en upplösning i nanometer. En extremt liten mätpunkt möjliggör pålitlig detektion av mycket små objekt. Givaren används exempelvis för tjockleksmätning av planglas, övervakning vid montering av mycket små delar samt för avståndsmätning på glödgat glas.

Systemet styrs via en webbrowser och Ethernetgränssnitt. På så vis får operatören möjlighet att göra inställningar för bearbetning av uppmätta värden och signaler, exempelvis val av önskad reflektion, filtrerings- och maskeringsfunktioner för videosignaler.

Kvalitetskontroll vid produktion av choklad

Smaken inte den enda avgörande faktorn när det gäller att avnjuta choklad. Upplevelsen bör även vara en fest för ögat. Ett perfekt utseende ger känslan av sofistikerad choklad med rätt smak. Tack vare moderna laserskannrar från Micro-Epsilon, som integreras direkt i produktionslinjen, genomgår produktsortimentet realtidsinspektion baserat på beröringsfri och effektiv höghastighetsmätning.

Även om chokladproduktionen har blivit en helautomatiserad process så innebär det ofta fortfarande tidskrävande kvalitetskontroller. Om kvalitetskontrollen i slutet av produktionsprocessen görs manuellt, antingen baserat på taktila mätningar eller med hjälp av laser, kan detta vara tidskrävande och kostsamt för verksamheten. Visuell inspektion som utförs av anställda är också tidskrävande och ger inte konsekventa kvalitetsresultat, eftersom den manuella processen är beroende av den mänskliga faktorn.

Laserskannrar från Micro-Epsilon erbjuder en lösning som innebär betydande tidsbesparingar och precisionskontroll av produkterna. Istället för att förlita sig på slumpmässiga kontroller inspekterar scanCONTROL 2960-100 produkterna i realtid.

Med en genomströmningshastighet på mer än 60 m/min detekterar laserskannrarna beröringsfritt varje profil på den färdiga chokladen och sänder data till programvaran. Programmet scanCONTROL Configuration Tools möjliggör inställning och konfigurering av skannern.

Därefter kalibreras uppmätta värden till fördefinierade parametrar. Vanligen uppmätta kvantiteter är profil, bredd, höjd, djup, kant, spår, planhet och deformation. När skannern har bestämt mätvärdena sänds antingen en ”OK” eller ”NOK”-signal direkt till styrsystemet. Detta gör det möjligt att omedelbart ingripa i produktionsprocessen för att minska oönskat svinn.

Med laserskannrar i serien scanCONTROL utförs beröringsfri mätning och skannrarna kan placeras på stort avstånd från mätobjektet. Även vid olika ytegenskaper på transportbandet eller vid mätning på olika färger, exempelvis ljus och mörk choklad, ger dessa mätsystem pålitliga resultat.

Med avseende på storlek, noggrannhet och mätfrekvens erbjuder scanCONTROL-serien några av de mest framstående laserskannrarna i världen. Tack vare detta kan även de minsta delarna mätas med högsta precision, vilket möjliggör en helt ny dimension av kvalitetskontroll.

NYHET – Optisk precisionsmikrometer för begränsade utrymmen

Den optiska mikrometern ODC2520-46(090) för precisionsmätningar av diametrar, spalter och segment är en ny modell som finns tillgänglig med en mottagare som är roterad 90°, vilket gör den mer kompakt och enklare att montera i begränsade utrymmen.

Dessutom är ODC2520-46 (090) utrustad med många nya funktioner. Lasern kan bland annat stängas av via ett webbgränssnitt och mätvärdena bibehålls under en bestämd tidsperiod. Systemet erbjuder dessutom mätningar oberoende av avstånd upp till två meter, parallella utsignaler, mätning av upp till 8 segment samt åtskilliga funktioner för medelvärden och olika typer av filter.

Den kompakta lasermikrometern, som är baserad på laserklass 1M, erbjuder hög mätnoggrannhet vid ett maximalt mätområde på 46 mm. Dessutom är mikrometern extremt flexibel, eftersom mätobjekten kan placeras på vilken position som helst inom ljusridån och avståndet mellan mätobjekt och mottagare är valbart.

Ett användarvänligt webbgränssnitt används för att göra inställningar och konfiguration för denna nästa generationens mikrometrar. Gränssnittet möjliggör inställningar för mätningar och gränsvärden, mätprogram och filter.