Färgkontroll av köksluckor

Köksluckor finns i mängder av olika färger. För att garantera att kunden alltid får önskad färg på luckorna görs inspektion av färgen med hjälp av colorSENSOR OT-3-MA-30-16. Inspektionen inkluderar kontroll av eventuella färgskillnader under själva produktionsprocessen, vilket säkerställer att homogen färg appliceras. Även de minsta färgavvikelserna, som är osynliga för det mänskliga ögat, kan detekteras.

> Läs mer om colorSENSOR OT-3-MA-30-16

Volym- och tjockleksmätning av friterad potatis

Vid produktion av friterad potatis beror faktorer som konsistens, kvalitet och smak i stor utsträckning på tjockleken på potatisskivorna. Om skivorna är för tjocka kvarstår en mjuk kärna och är de för tunna riskerar de att brännas. Därför är det viktigt att kontinuerligt övervaka tjockleken med en skanner som projicerar en laserlinje mot potatisen på transportbandet.

I takt med att knivarna slits ändras skivornas tjocklek långsamt men stadigt under produktionen. Det är inte nödvändigt att mäta varje potatisskiva eftersom tjockleksförändringen sker långsamt och mätningen sker därför slumpmässigt. Med scanCONTROL 2950-50/BL och tillhörande programvara är det möjligt att bestämma genomsnittlig tjocklek, planhet och total volym. Om gränsvärdena överskrids kan inställningarna anpassas, vilket möjliggör kontroll tidigt i tillverkningsprocessen och minskar svinnet.

Produktion av vinglas

Vid produktion av exempelvis vinglas så sammanfogas stammen och kupan med hjälp av en gasbrännare. För att få bästa möjliga fog måste avståndet mellan de två delarna kontrolleras noga så att kvalitet och produktionstakt kan optimeras och svinnet minskas.

I glasindustrin är den omgivande temperaturen ofta hög vilket försvårar installation av mätutrustning. Lösningen på detta är att montera mätutrustningen på ett avstånd där temperaturen är lägre. Med Micro-Epsilons laserridå ODC2520-46, som består av sändare och mottagare, är det möjligt att mäta mot transparenta material med mycket hög noggrannhet på stora avstånd, vilket gör givaren lämplig för just den här typen av applikation. Med hjälp av erhållen mätdata kan avståndet mellan stammen och kupan bestämmas. Mätdata överförs via Ethernet till styrsystemet.

> Läs mer om Micro-Epsilons laserridå ODC2520-46

Mätt på choklad?

Fyllningen inuti en chokladpralin brukar exempelvis bestå av fett eller fukt som kan få den omgivande chokladen att svälla eller krympa. Lina Svanberg m.fl. på RISE har, med hjälp av mätteknik från Micro-Epsilon, undersökt hur mörk choklad påverkas av fukt- och fettvandring under lagring.

I studien gjordes multipla mätningar före och efter att chokladen utsattes för inducerad svällning genom fukt- och fettvandring. För att bestämma dimensionsförändringarna krävdes beröringsfri och icke-invasiv optisk mätteknik som detekterar mycket små förändringar i avstånd.

Vid mätning passerade chokladen under en konfokalkromatisk givare, IFS2405-30, som var ansluten till en styrenhet med integrerad LED-ljuskälla och spektrometer. Givaren som användes har ett mätområde om 30 mm, en upplösning om 0,18 my och en mätpunkt med en diameter om 50 my.

Noggrann tjockleksmätning inom plastindustrin

Unika combiSENSOR från Micro-Epsilon kombinerar en eddy current virvelströmsgivare med en kapacitiv lägesgivare integrerade i samma hölje vilket möjliggör beröringsfri tjockleksmätning med hög precision på plastfilm och isolatorer.

combiSENSOR möjliggör även tjockleksmätning från en sida av elektriskt icke-ledande material på metallobjekt och är särskilt anpassad för användning i plastindustrin, exempelvis för att bestämma tjockleken hos plastbeläggningar på metallplåtar eller på applicerade limlager.

Styrenheten matar dels ut signalerna från virvelströmsgivaren och den kapacitiva lägesgivaren var för sig. Genom differentialberäkning av båda sensorsignaler och en integrerad temperaturkontroll kompenseras även för mekaniska förändringar som termisk expansion och avböjningar. På grund av sin höga temperaturstabilitet erbjuder combiSENSOR hög mätnoggrannhet även vid varierande omgivande temperaturer. Det intuitiva webbgränssnitter bidrar till användarvänligheten. Kontrollenheten har även Ethernet och EtherCAT-gränssnitt.

Inline-mätning av defekter på metallskivor

Tack vare sin höga upplösning detekterar Micro-Epsilons kompakta laserskanner, scanCONTROL 2910-10/BL, defekter på metallskivors kanter direkt vid tillverkningen. I motsats till fasta lösningar som möjliggör slumpmässig testning erbjuder Micro-Epsilons inline-lösning identifiering av metallspån på ett tillförlitligt sätt.

För att förhindra korrosion krävs ett kontinuerligt och felfritt korrosionsskydd, exempelvis med skyddande lack. Tjockleken på den applicerade skyddslacken kan variera och därigenom utgöra en osäker variabel. För att säkerställa en lång livslängd på produkten måste defekter därför detekteras tidigt i produktionsprocessen, innan korrosionsskydd och andra färgskikt appliceras.

ScanCONTROL 2910-10/BL installeras direkt i produktionslinjen och upptäcker metallspån från 20 μm på metallarkens kanter. Detta är möjligt tack vare den höga upplösningen på ca 8 μm längs laserlinjen, vilket är en adekvat precision för den här typen av mätuppgift. Skannern, som är monterad på roboten, styrs över kanterna på de skurna eller utstansade metallskivorna och mäter profilerna. Höjd och bredd på eventuella defekter kan bestämmas och utvärderas direkt i skannern. Direkt OK/NOK-utgång är möjlig. Mätdata överförs från skannern direkt till ScanCONTROL Gateway via vanliga fältbussar som Profinet IO, EtherCAT och Ethernet/IP. ScanCONTROL Gateway kan ansluta upp till 4 skanners.

I den nya katalogen finns samtliga specifikationer gällande de nya funktionerna i produktfamiljen ScanCONTROL, exempelvis den nya Smart PLC-enheten som är en industriell styrenhet för beräkning av mätvärden avsedd för scanCONTROL laserskannrar. Smart PLC gör det möjligt att beräkna mätvärden för upp till åtta laserskannrar och är utrustad med kundspecifika applikationsprogram för respektive mätuppgift. De bestämda mätvärdena utvärderas, visas, spelas in och överförs via Smart PLC-enheten till högre styrsystem med hjälp av analoga och digitala gränssnitt.

Dragvajergivare för avstånds- och positionsmätning

Dragvajergivare i serien wireSENSOR mäter linjärt över hela mätområdet och används för avstånds- och positionsmätning med mätområden från 50 mm till 50000 mm (50 m). Dragvajergivarna från Micro-Epsilon är idealiska för integrering och efterhandsmontering i OEM applikationer t.ex. medicinsk utrustning, lyftsystem, transportband och fordonsteknik.

  • Dragvajergivare för avstånds- och positionsmätning upp till 50 000 mm
  • Idealisk för mätpunkter som är svåra att nå
  • Nästan oändlig upplösning
  • Enkel, snabb och flexibel montering
  • Idealisk för kundspecifika modeller
  • Kompakt sensorhus kombinerat med stort mätområde
  • Hög driftsäkerhet och lång livstid
  • Analoga och digitala utgångar

Micro-Epsilon och medicinsk teknik

Moderna givare och mätsystem från Micro-Epsilon används för att göra medicinska uppfinningar säkrare, automatisera forskning och för att designa ergonomiska medicinska anordningar. Kapacitiva givare används till exempel vid kirurgiska procedurer där en perfekt synvinkel i förhållande till operationsbordet är ett krav. I dessa fall använder kirurgen ofta ett operationsmikroskop och synfältet måste vara stabilt. Kapacitiva givare är mycket stabila och erbjuder mätnoggrannhet i nanometer. Andra typer av givare som ofta används inom medicinisk teknik är konfokalkromatiska givare och dragvajergivare.

> Läs mer om Micro-Epsilons givare och medicinsk teknik.

God Jul & Gott Nytt År

Vi önskar alla vänner, kollegor och kunder en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2018.

Liten, smart, unik.


LCM200 är en kompakt ”in-line”-lastcell som erbjuder både drag- och kompressionsmätning. LCM200 i standardutförande har en mycket robust konstruktion i 17-4 rostfritt stål med gängor i båda ändar och en 3 meter lång 29 AWG 4 ledarskärmad Teflon-kabel. Modellen är känd för sin höga noggrannhet, ultralätta miniatyrkonstruktion och imponerande mätområde på 0-250 upp till 0-1000 lb (0-1100N till 0-4500 N). Produkten kan modifieras eller skräddarsys för att uppfylla dina krav.


Funktioner
• Minimalt monteringsutrymme
• Exceptionellt låg vikt, 17 g
• 17-4 rostfri stålkonstruktion
• Olinjäritet ± 0,5 %
• Låg deflektion (0,001 in [0,025 mm] nom)
• Flera möjliga utsignaler
• Kompatibel med RoHS

 

 

Utseende kan variera beroende på givarens specifikationer.