Tack till alla deltagare på Micro-Epsilons seminarium i Jönköping

Tusen tack till alla deltagare som visade ett stort intresse för samtliga Micro-Epsilons produkter och ställde intressanta frågor till föreläsarna.

Tack även till de kunniga föreläsarna; Christian Kapfhammer (ansvarig för Micro-Epsilons seminarieverksamhet), Nihat Palanci (VD på Micro-Epsilon Norden), Jakob Geisler (ansvarig för Micro-Epsilon i södra Sverige och Danmark) och Anders Mejlvang (ansvarig för Micro-Epsilon i mellersta Sverige och Norge) för ett mycket lärorikt event.

– Vi planerar för många liknande event i framtiden. Vår målsättning är att erbjuda värdefull kunskap både till våra egna kunder och alla andra som är intresse av att lära sig mer om Micro-Epsilons produkter och mätteknik, säger Nihat Palanci, VD på Micro-Epsilon i Norden.

Är du intresserad av liknande event på din ort? Maila oss på [email protected].

scanCONTROL SMART PLC Unit – kompakt, kraftfullt kontrollsystem

Ibland är mätresultaten från en enda givare inte tillräckliga för mätning av en komponent eller utvärdering av mätvärden. I dessa fall måste mätvärden från flera givare kombineras och beräknas tillsammans. Det är också möjligt att ytterligare beräkningar måste utföras. Dessa speciella uppgifter kan lösas med hjälp av scanCONTROL SMART PLC Unit som är ett kompakt, kraftfullt kontrollsystem med flexibel programmering.

Micro-Epsilons ingenjörer konfigurerar och programmerar nödvändiga inställningar enligt kundens krav så att önskat resultat uppnås.  scanCONTROL SMART PLC Unit är kompatibel med givare i serierna scanCONTROL SMART och gapCONTROL men kan även ta emot signaler från andra sensorer och enheter.


– Upp till 8 givare

– Skräddarsydd enligt kundens önskemål

– Valfri visualisering av mätdata (enl. kundens önskemål)

– Dataöverföring till högre kontroll via olika protokoll

NYHET: Lägesgivare med blå laser

optoNCDT 2300-2DR är en ny givarmodell med hög prestanda i serien optoNCDT 2300. Laserljusets väg är designad för direktreflektion och används med fördel för mätning på högglansiga, blanka och reflekterande objekt. Micro-Epsilons givare med blå laser är extremt känsliga för förändringar i avstånd viket möjliggör en mycket hög mätnoggrannhet. Den nya modellen används för produktion av hemelektronik (mobiltelefoner, surfplattor och displayer), applikationer i industrin samt vid bearbetning av halvledare.

Högpresterande optoNCDT 2300-2DR är designad för mätning på reflekterande och blanka föremål. Tack vare den blå lasern är mätsignalen mycket stabil viket innebär att det är möjligt att mäta med en upplösning i nanometer. En extremt liten mätpunkt möjliggör pålitlig detektion av mycket små objekt. Givaren används exempelvis för tjockleksmätning av planglas, övervakning vid montering av mycket små delar samt för avståndsmätning på glödgat glas.

Systemet styrs via en webbrowser och Ethernetgränssnitt. På så vis får operatören möjlighet att göra inställningar för bearbetning av uppmätta värden och signaler, exempelvis val av önskad reflektion, filtrerings- och maskeringsfunktioner för videosignaler.

Kvalitetskontroll vid produktion av choklad

Smaken inte den enda avgörande faktorn när det gäller att avnjuta choklad. Upplevelsen bör även vara en fest för ögat. Ett perfekt utseende ger känslan av sofistikerad choklad med rätt smak. Tack vare moderna laserskannrar från Micro-Epsilon, som integreras direkt i produktionslinjen, genomgår produktsortimentet realtidsinspektion baserat på beröringsfri och effektiv höghastighetsmätning.

Även om chokladproduktionen har blivit en helautomatiserad process så innebär det ofta fortfarande tidskrävande kvalitetskontroller. Om kvalitetskontrollen i slutet av produktionsprocessen görs manuellt, antingen baserat på taktila mätningar eller med hjälp av laser, kan detta vara tidskrävande och kostsamt för verksamheten. Visuell inspektion som utförs av anställda är också tidskrävande och ger inte konsekventa kvalitetsresultat, eftersom den manuella processen är beroende av den mänskliga faktorn.

Laserskannrar från Micro-Epsilon erbjuder en lösning som innebär betydande tidsbesparingar och precisionskontroll av produkterna. Istället för att förlita sig på slumpmässiga kontroller inspekterar scanCONTROL 2960-100 produkterna i realtid.

Med en genomströmningshastighet på mer än 60 m/min detekterar laserskannrarna beröringsfritt varje profil på den färdiga chokladen och sänder data till programvaran. Programmet scanCONTROL Configuration Tools möjliggör inställning och konfigurering av skannern.

Därefter kalibreras uppmätta värden till fördefinierade parametrar. Vanligen uppmätta kvantiteter är profil, bredd, höjd, djup, kant, spår, planhet och deformation. När skannern har bestämt mätvärdena sänds antingen en ”OK” eller ”NOK”-signal direkt till styrsystemet. Detta gör det möjligt att omedelbart ingripa i produktionsprocessen för att minska oönskat svinn.

Med laserskannrar i serien scanCONTROL utförs beröringsfri mätning och skannrarna kan placeras på stort avstånd från mätobjektet. Även vid olika ytegenskaper på transportbandet eller vid mätning på olika färger, exempelvis ljus och mörk choklad, ger dessa mätsystem pålitliga resultat.

Med avseende på storlek, noggrannhet och mätfrekvens erbjuder scanCONTROL-serien några av de mest framstående laserskannrarna i världen. Tack vare detta kan även de minsta delarna mätas med högsta precision, vilket möjliggör en helt ny dimension av kvalitetskontroll.

NYHET – Optisk precisionsmikrometer för begränsade utrymmen

Den optiska mikrometern ODC2520-46(090) för precisionsmätningar av diametrar, spalter och segment är en ny modell som finns tillgänglig med en mottagare som är roterad 90°, vilket gör den mer kompakt och enklare att montera i begränsade utrymmen.

Dessutom är ODC2520-46 (090) utrustad med många nya funktioner. Lasern kan bland annat stängas av via ett webbgränssnitt och mätvärdena bibehålls under en bestämd tidsperiod. Systemet erbjuder dessutom mätningar oberoende av avstånd upp till två meter, parallella utsignaler, mätning av upp till 8 segment samt åtskilliga funktioner för medelvärden och olika typer av filter.

Den kompakta lasermikrometern, som är baserad på laserklass 1M, erbjuder hög mätnoggrannhet vid ett maximalt mätområde på 46 mm. Dessutom är mikrometern extremt flexibel, eftersom mätobjekten kan placeras på vilken position som helst inom ljusridån och avståndet mellan mätobjekt och mottagare är valbart.

Ett användarvänligt webbgränssnitt används för att göra inställningar och konfiguration för denna nästa generationens mikrometrar. Gränssnittet möjliggör inställningar för mätningar och gränsvärden, mätprogram och filter.

PASSA PÅ! Endast ett fåtal platser kvar på seminarium om mätteknik i Jönköping

Vi vill härmed bjuda in dig, eller en av dina kollegor, till Micro-Epsilons kostnadsfria seminarium om mätteknik i Jönköping.

Under seminariet lär du dig både grunderna och får mer detaljerad kunskap om givare för positionsmätning, färgigenkänning och infraröd temperaturmätning så att du i framtiden kan lösa mätuppgifter på ett effektivt sätt. Vi kommer att gå igenom de viktigaste frågorna och svaren om givare och mätsystem baserat på tydliga exempel och demonstrationsenheter.

⦁  Hur olika mättekniker fungerar.
⦁  Fördelar med olika typer av givare.
⦁  Lämplig mätteknik för olika mätproblem.
⦁  Tillgängliga givare och system.

 

> Anmälan till seminarium

 

Ett av Micro-Epsilons uppskattade seminarier. Innovatum, Trollhättan 2017.

Noggrann mätning av ultrafina ytstrukturer

Särskilt inom bilindustrin ställs höga krav på produktkvalitet. Konfokala kromatiska givare från Micro-Epsilon möjliggör inspektion av ultrafina ytstrukturer med hög precision. Givarna confocalDT IFS2405-0,3- och IFS2407 / 90-0,3 bestämmer till exempel ytjämnheten med noggrannhet i mikrometer.

IFS2405-0,3- och IFS2407 / 90-0,3 används bland annat för mätning av bromsskivors grovhet. Bromsskivorna är släta, polerade samt ofta glänsande och strukturerna är näst intill omöjliga att se för det mänskliga ögat. Endast med hjälp av ett mikroskop är det möjligt att synliggöra skivans ultrafina strukturer. Strukturerna i sig är nödvändiga för att skapa friktion och för att säkerställa en hög bromsstyrka även efter många inbromsningar.

Givarna skiljer sig avseende storlek och design. IFS2407/90-03 har en lateral 90° strålriktning vilket innebär att den är speciellt lämpad exempelvis för inspektion av cylinderfoder. Givarens axiella strålriktning undviker skuggeffekter, vilket möjliggör mätningar även i hylsor och fördjupningar. Mätningar med hög precision är även möjliga på lutade föremål.

Konfokalkromatiska mätsystem används för mätning av förskjutning och avstånd samt utvärdering av intensitet. Baserat på avståndet kan mätobjektets topografi och ytegenskaper bestämmas med noggrannhet i mikrometer. Ojämnheter och repor påverkar graden av reflektion vilket orsakar en förändring av signalintensiteten. Därför produceras en exakt bild av mätobjektet och dess strukturer.

Ny dragvajergivare med 8 gånger längre livslängd

Jämfört med dragvajergivare som bygger på konventionella potentiometerar uppnår nya wireSENSOR WPS-MK88 U45R med beröringsfria potentiometrar 8 gånger fler arbetscykler, vilket förlänger sensorns livslängd maximalt. Den nya tekniken kombinerad med ett robust plasthus samt ett konkurrenskraftigt pris i förhållande till prestanda sätter nya standarder när det gäller ekonomisk effektivitet

Tack vare nyskapande teknik erbjuder den nya dragvajergivaren i miniatyr, WPS-MK88 U45R, maximal livslängd på ca. 2 miljoner cykler. Givaren mäter förskjutning och läge av komponenter och maskindelar. Kompakt design och låga anskaffningskostnader gör wireSENSOR WPS-MK88 U45R lämplig för OEM-applikationer och kundoptimerad serietillverkning. Micro-Epsilons moderna dragvajergivare erbjuder oöverträffad livslängd, robust, kompakt design och konkurrenskraftigt pris i förhållande till prestanda.

WireSENSOR WPS-MK88 U45R har ersatt konventionella analoga hybridpotentiometrar med beröringsfria potentiometrar. Med vanliga potentiometrar rör sig en glidkontakt längs ett strömbegränsande element. Följaktligen tär detta snabbt på glidkontakten. Nya beröringsfria potentiometrar baseras på magnetfältsgivare vilket ökar livslängden med en faktor 8 i jämförelse med givarna med konventionella potentiometrar. Hittills kan endast encoders förlänga livslängden men dessa är mycket dyrare.

Dragvajergivare är lämpliga för användningsområden där ett stort antal cykler erfordras t.ex. inom logistik och för truckar. Vid sänkning av lasten måste normalt stora säkerhetsmarginaler säkerställas så att trucken inte lutar vid rundning av ett hörn eller vid inbromsning och acceleration. Genom att mäta lasthöjden är det möjligt att bestämma den optimala körhastigheten, vilket ökar operatörens säkerhet. Dessutom skyddar systemet mot felaktig drift d.v.s. operatören kan inte medvetet eller oavsiktligt orsaka kritiska körförhållanden. Givarna kan också användas för automatiskt justering av hastighet i förhållande till lasthöjd.

Ett annat användningsområde är verktygsmaskiner där material måste tillhandahållas i ett stort antal cykler. Till exempel i CNC-fräsmaskiner flyttas en rå del för vidare bearbetning till en bestämd position som bestäms av dragvajergivaren. Om dragvajergivaren arbetar 4 cykler per minut, innebär detta upp till 240 cykler per timme, 1920 cykler per arbetsdag och 384 000 cykler per år. Med en konventionell potentiometer skulle dragvajergivaren vara förbrukad efter åtta månader. De nya dragvajergivarna från Micro-Epsilon fungerar emellertid på ett tillförlitligt sätt i mer än fem år tack vare sina beröringsfria potentiometrar.

Effektiva givare för applikationer i hög volym

Kraftfulla eddyNCDT 3001 virvelströmsgivare finns nu även tillgängliga med M18-kapsling och mätområden på 6 mm eller 8 mm. Detta innebär ökad flexibilitet vad gäller givarnas potentiella tillämpningar. Givarna är temperaturkompenserande och erbjuder snabba och exakta resultat i ett stort antal applikationer inom alla branscher. Även i tuffa miljöer med högt tryck, smuts och olja gör givarna det möjligt att med hög precision mäta förskjutning, avstånd och position.

> Läs mer om eddyNCDT

Lasertrianguleringsgivare sätter ny standard för prestanda

Kompakta optoNCDT 1750 är konstruerad för förskjutnings- och avståndsmätningar samt erbjuder tredubblad mäthastighet, förbättrad repeterbarhet med en faktor två samt en ökning av lineariteten med 25 %, jämfört med föregångaren. Tack vare kombinationen av förbättrad prestanda och ett brett utbud av funktioner tar givaren den ledande rollen i sin klass.

OptoNCDT 1750 är en kraftfull lasertrianguleringsgivare som används i industriella applikationer för exakta mätningar med hög frekvens. Nya algoritmer för analys och förbättrade komponenter erbjuder högsta noggrannhet och dynamik. Det högpresterande optiska systemet genererar en liten ljuspunkt på mätobjektet vilket möjliggör tillförlitlig detektion av de minsta komponenterna.

Tack vare sin kompakta design med integrerad styrenhet är optoNCDT 1750 extremt mångsidig när det gäller dess potentiella användningsområden samtidigt som installationen i små utrymmen förenklas. Datautgången är analog eller digital via ett RS422-gränssnitt. Dessutom erbjuder optoNCDT 1750 två digitala utgångar och en ingång för olika styrfunktioner.

Det ny intuitiva webbgränssnittet är lätt att använda och givaren kan enkelt konfigureras. Integrerade hjälptexter effektiviserar parameterinställningen utan behov av ytterligare mjukvara. Användarvänliga förinställningar i webgränssnittet, som också är optimerade för svåra ytor som halvtransparent plast, keramik, PCB-material, kol- och glasfiberförstärkt plast, möjliggör snabb driftsättning och exakta mätresultat. Det laseroptiska mätsystemet fungerar nästan oberoende av material och färg tack vare real-time surface compensation. Användaren kan enkelt välja bort störande reflektioner vilket möjliggör tillförlitliga mätningar på oljiga komponenter vid konstruktion av motorer och växlar samt på belagda material, mätobjekt bakom glas eller på filmförseglade komponenter.

För användare som redan är bekanta med optoNCDT 1700 lasergivare är övergången till optoNCDT 1750 lätt. Båda givarna är kompatibla med tillbehör och fristående styrenheter vilket innebär att dessa även fortsättningsvis kan användas.

optoNCDT 1750 lasergivare erbjuder den höga mäfrekvens som krävs för analys av mekanisk oscillering t.ex. när buffertarnas inverkan på transportvagnar skall bestämmas eller för mätning på roterande delar, exempelvis axlars oscillationer. Optimerade linser har ökat linjäriteten och tillsammans med ökad repeterbarhet erhåller användaren mätresultat med högre stabilitet och precision. Detta ökar antalet användningsområden och lösningar där kraven på mättekniken är höga.