Tjocklekmätning av bromsskivor för lab- och vägtester

capaNCDT DTV

Micro-Epsilon har utvecklat innovativa capaNCDT DTV som är ett kapacitivt flerkanaligt mätsystem för kontroll av tjockleksvariation på bromsskivor. Extremt robusta givare, omfattande mjukvarupaket och en väska för mobil användning möjliggör mängder av olika mätuppdrag.

Kapacitiva lägesgivare möjliggör beröringsfri tjockleksmätning. capaNCDT DTV mäter bromsskivans tjocklek från båda sidor vilket möjliggör exakt bestämning av så kallad Disc Thickness Variation. Medan bromsskivan roterar bestäms tjockleksavvikelsen genom mätning längs omkretsen på hela skivan. Användning av flera givare i par möjliggör också mätningar av tjocklek på olika radier.

Tack vare sin robusta konstruktion lämpar sig den fyrkanaliga capaNCDT DTV för svåra omgivningsförhållanden vid både lab- och vägtester. I den kompakta kapslingen arbetar fyra kapacitiva givare fristående från varandra och levererar mätvärden. Ett speciellt keramiskt skikt skyddar givarna från mekaniska och termiska påfrestningar vilket ger en hög temperaturstabilitet. För att förenkla montering och säkerställa noggranna mätningar finns givarna tillgängliga i spegelvända positioner vilka kan monteras på motsatta sidor av bromsskivan. Kombinerade med styrenhet capaNCDT 6220 är det möjligt att behandla de fyra sensorkanalerna synkront med dynamiska mätningar upp till 5kHz. Digitala utgångar kan fås via Ethernet eller EtherCAT eller som analog signal.

 

Mätuppdrag, såsom verifiering av garantiärenden eller kvalitetssäkring, kan utföras med hjälp av den mobila utrustningen som är särskilt användbar för tillverkare av bromsskivor eller för bilindustrin och dess leverantörer. Väskan innehåller en dubbelkanalkontroll, två sensorer med kabel, en konsolsats och programvarulicens. Programvaran möjliggör automatisk kompensation för perforerade bromsskivor, automatisk och manuell bestämning av rotation via ’peak-to-peak’-analys samt utskrift och lagring av mätdata.

 

Exakt mätning av avstånd och tjocklek i trånga utrymmen

Micro-Epsilons produktsortiment av konfokala kromatiska givare utökas med den kompakta IFS2406-3. Givaren kan användas i trånga utrymmen och ger exakta mätvärden på stort avstånd. Detta är särskilt fördelaktigt vid mätning av avstånd och tjocklek exempelvis inom glasindustrin.

Optisk mätteknik blir allt viktigare i produktions- och inspektionsprocesser eftersom tekniken är beröringsfri och oberoende av material och ytegenskaper. Detta är en avgörande fördel i produktionsprocesser där kontaktmätning har sina begränsningar och i synnerhet om mätobjektet befinner sig på en svåråtkomlig plats.

Micro-Epsilons sortiment av konfokala kromatiska givare kompletteras med en ny modell. IFS2406-3 kan användas i trånga utrymmen och ger exakta läges- och avståndsmätningar på stort avstånd, vilket innebär att den är idealisk för applikationer inom glasindustrin. Tack vare offsetavståndet på 74 mm och ett mätområde på 3 mm är den särskilt användbar när ökad processäkerhet krävs för att skydda givare och mätobjekt mot mekanisk skada.

ConfocalDT-systemet innefattar en kontrollenhet och en givare ansluten via en optisk fiber. Tack vare ett användarvänligt webbgränssnitt kan hela konfigurationsprocessen för kontrollenhet och givare genomföras utan att använda någon ytterligare programvara.

Sortimentet omfattar även de flexibla givarna IFC2405 och miniatyrgivarna IFS2402/2403. Dessa miniatyrgivare gör det möjligt att mäta geometriska egenskaper i små hål och urtag. IFS2406 är lämplig i vakuumapplikationer.

Micro-Epsilon erbjuder ett stort antal konfokala givare och kontrollenheter. De olika gränssnitten möjliggör användning i ett stort antal applikationer t.ex. inom halvledarindustri, glasindustri, medicinsk teknik, plastproduktion och konsumentelektronik.

Jakob Geisler – Ny medarbetare på Micro-Epsilon


Namn:
Jakob Geisler
Ålder: 44 år
Familj: Sambon Stine, hunden Werner och hästen Flygoo.
Bostadsort: Liten hästgård i Fuglie i Trelleborg kommun.
Utbildning: Ingenjörsexamen ifrån DIA/DTU i Köpenhamn
Intressen:
Golf, hus och trädgård, hunden, matlagning och golf igen.

Jakob föddes i Danmark och växte upp i närheten av Köpenhamn där han gick i grundskola och på gymnasium. Hans intresse för teknik och mekanik blev såsmåningom till en ingenjörsexamen ifrån DIA/DTU i Köpenhamn 1997. Därefter började hans karriär fart och han arbetade i både Danmark och Sverige.

– Jag flyttade till Sverige i februari 2007. I samband med det träffade jag min sambo Stine och smugglade henne över bron, säger Jakob.

De senaste 12 åren har Jakob arbetat internationellt med induktionsuppvärmning och fokus på det marina segmentet, hydrauliska komponenter till mobila applikationer i Danmark och Sverige samt komponenter för machine vision till danska och svenska OEM-kunder och systemintegratörer. Som anställd på Micro-Epsilon i Norden är han regionansvarig for södra Sverige och hela Danmark där han arbetar med rådgivning och försäljning av givare till kunder inom industrin.

– Min målsättning är att Micro-Epsilon ska få samma starka position i Danmark som i Sverige och Finland. Sen måste jag hålla fokus på OEM-kunder i mitt distrikt. Potentialen finns och det måste bara realiseras nu, säger Jakob, som upplever ett genuint intresse från ett stort antal stora danska företag med produktion i många länder.

Välkommen till Micro-Epsilon Jakob, önskar dina kollegor!

Inspektion av svetsfogar i pipelines


 

 

 

I samarbete med Micro-Epsilon och mjukvaruutvecklare Mattias Ottosson och Morgan Nilsen på MM Systek har Mårten Landaeus, en av de ansvariga ingenjörerna på DEKRA, utvecklat en Remotely Operated Vehichle (ROV) för visuell inspektion och dimensionsmätning  av svetsfog i olika typer av pipelines. Roboten är utrustad med en laserskanner från Micro-Epsilon och är byggd för krävande miljöer, bland annat sand, damm och höga temperaturer upp till 100 °C.

En av de produktgrupper som på senare år har genomgått en stark utveckling är laserskanners. Antalet möjliga applikationer har ökat i takt med att givarnas användarvänlighet och prestanda har förbättrats. Vanliga användningsområden är mätning av profil, höjd, bredd, djup, gropar, kant, vinkel, fog, rundhet, deformation, planhet samt närvarokontroll. Den användarvänliga mjukvaran scanCONTROL Configuration Tools har också öppnat helt nya möjligheter. Mjukvaran är kostnadsfri och utan särskild förkunskap kan användaren lösa de flesta mätproblem med hjälp av verktyget.

Upplösningen i z-led är ett par mikrometer och antalet mätpunkter i laserlinjen, x-led, uppgår till 1 280. Mätningen sker simultant i samtliga punkter och det är möjligt att registrera upp till 4 000 profiler per sekund. Maximalt mätavstånd är ca 400 mm med linjebredd ca 140 mm. Beroende på ytans beskaffenhet används skanner med blå eller röd laser.

 

 

 

 

 

Noggrann avståndsmätning på upp till 3000 meter

optoNCDT ILR lasergivare mäter avstånd från 0,5 meter till 3000 meter. Givarna är konstruerade för användning med eller utan reflektorfilm, som används beroende på mätavstånd och omgivningsförhållanden och ger pålitliga mätresultat även under svåra förhållanden. Den robusta konstruktionen skyddar optoNCDT ILR från damm och vatten. Modeller med integrerad värmare och högre kappslingsklass, speciellt lämpade för utomhusbruk, finns tillgängliga.

 • Mätområde upp till 3 000 meter med reflektor, 300 m utan.
 • Repeterbarhet <0,5mm.
 • Användning i temperaturer från -40 till +60 grader C.
 • Integrerad värmare
 • Kostnadsfri och användarvänlig mjukvara för konfiguration och test.
 • Kan användas för kontrollerad öppning/stängning av portar och dörrar, automatiserad lagerhantering, nivåmätning i silos, bromstester, kraschtester, i kranar etc.

Ny generation lasertrianguleringsgivare med kompakt och smart design

optoNCDT 1320 är en ny kompakt lasertrianguleringsgivare för mätning av avstånd, position och rörelse. Tack vare den mycket kompakta designen, som inkluderar all elektronik, kan givaren enkelt byggas in i utrustningar med begränsat utrymme. Tack vare den låga vikten är optoNCDT 1320 också lämpad för applikationer där höga accelerationsnivåer förekommer t.ex. på robotarmar eller ”pick-and-place”-maskiner.

optoNCDT 1320 erbjuder hög noggrannhet och justerbar mätfrekvens upp till 2 kHz. Den automatiska ytkompenseringen ”Auto Target Compensation” (ATC) ger en stabil utsignal oberoende av mätobjektets färg eller blankhet. Mycket små detaljer kan säkert mätas tack vare mycket liten lasermätpunkt.

Med endast några få tryck på givarens multifunktionsknapp kan enheten enkelt och snabbt ställas in. Genom ett intuitivt användargränssnitt i webläsare kan ytterligare inställningar göras. Inställningar för mätning på de vanligast förekommande ytorna kan väljas från en fördefinierad lista och givaren kan anpassas för statiska eller dynamiska processer med hjälp av diverse filter.

Kombinationen av hög mätfrekvens, storlek, prestanda och antalet möjliga användningsområden definierar den nya generationen lasergivare. Det unika konceptet SMART-sensor kombinerar ett integrerat webb-interface med kompakt design. Förhållandet mellan pris och prestanda är utmärkt och möjliggör nya applikationer, särskilt för OEM inom t.ex. maskinintegration och automation.

 

• Mätområden (mm): 10 | 25 | 50 | 100
• Linjäritet från 12 µm
• Repeterbarhet från 1 µm
• Mätfrekvens 2 kHz
• Kompakt design med integrerad elektronik
• 3 m integrerad givarkabel med öppna ändar
• Skalbar analog utgång
• Triggeringång
• RS422-interface

 

 

capaNCDT – nya kapacitiva lägesgivare för enklare montage

Micro-Epsilons kapacitiva lägesgivare fanns tidigare enbart med cylindriskt hus eller i helt plan design men nu kan givaren även fås med yttre gänga. Den nya modellen har utvecklats för att underlätta montage och finns med fyra mätområden; 0.5, 1.25, 2 och 3 mm. I sortimentet ingår även kapacitiva lägesgivare med mätområde från 50 my upp till 10 mm. Kapacitiv mätteknik är mycket noggrann och vissa av givarna har en upplösning på mindre än en nanometer. Elektroniken är flexibel och användaren kan enkelt byta mellan flera olika givare utan att omkalibrering krävs. Flera olika elektroniker finns tillgängliga, allt från enkla enkanaliga till flerkanaliga med mycket hög prestanda och flexibla funktioner.

> Se datablad för ytterligare information.

Dragvajergivare för avstånds- och positionsmätning

Dragvajergivare i serien wireSENSOR mäter linjärt över hela mätområdet och används för avstånds- och positionsmätning med mätområden från 50 mm till 50000 mm (50m). Dragvajergivarna från Micro-Epsilon är idealiska för integrering och efterhandsmontering i OEM applikationer t.ex. medicinsk utrustning, lyftsystem, transportband och fordonsteknik.

 • Dragvajergivare för avstånds- och positionsmätning upp till 50 000 mm
 • Idealisk för mätpunkter som är svåra att nå
 • Nästan oändlig upplösning
 • Enkel, snabb och flexibel montering
 • Idealisk för kundspecifika modeller
 • Kompakt sensorhus kombinerat med stort mätområde
 • Hög driftsäkerhet och lång livstid
 • Analoga och digitala utgångar

Beröringsfri tjockleksmätning av glasförpackningar

Rundhet och glastjocklek spelar stor roll för kvaliteten på glasförpackningar. Vid produktion måste dessa parametrar därför kontrolleras noggrant. Ett litet fel leder omedelbart kassering och förpackningen skickas åter till glassmältan. På grund av den höga produktionstakten och för att undvika skador i glaset måste kontrollen ske snabbt och vara helt beröringsfri. Med Micro-Epsilons konfokala teknik, ett system består av elektronik med givare ansluten via optisk fiber, kan detta lösas.

Vitt ljus skickas från elektroniken via fiber till givaren som i sin tur projicerar ljuset på mätytan. Givarens optik är designad så att varje våglängd får fokus på olika avstånd (kromatisk aberration) i förhållande till mätytan. Ljuset reflekteras i mätytan och tillbaka in i elektroniken via givare och fiber. En integrerad spektrometer avläser vilken våglängd som ligger i fokus och därmed kan även mätavstånd beräknas.

Med mätområden upp till 30 mm och tvåkanalig elektronik med mätfrekvens om 6,5 kHz kan de flesta glastjocklekar kontrolleras vid hög produktionstakt. Tack vare ett användarvänligt gränssnitt är konfigurationen av systemet mycket enkel.

 • Avstånds- och tjockleksmätning
 • Mycket liten mätpunkt
 • Enkel mätning av transparenta och högblanka material
 • Noggrannhet ner till nanometer
 • Mätfrekvens upp till 70 kHz (enkanalig elektronik)
 • Ett passivt mätsystem, givare består enbart av optik

SISTA CHANSEN! Anmälan till seminarium 17/10 i Malmö


Vi vill härmed bjuda in dig, eller en av dina kollegor, till Micro-Epsilons kostnadsfria seminarium om mätteknik. Under seminariet lär du dig både grunderna och får mer detaljerad kunskap om sensorer för positionsmätning, färgigenkänning och infraröd temperaturmätning så att du i framtiden kan lösa mätuppgifter på ett effektivt sätt. Vi kommer att gå igenom de viktigaste frågorna och svaren om givare och mätsystem baserat på tydliga exempel och demonstrationsenheter.

– Hur olika mättekniker fungerar.
– Fördelar med olika typer av givare.
– Lämplig mätteknik för olika mätproblem.
– Tillgängliga givare och system.

 

_______________________________________________________________________________________

DAGORDNING

Seminarium i Malmö 2017-10-17

OBS! Seminariet hålls på engelska.


09.00 – 12.00
DEL 1

 • Elektromagnetiska givare (Eddy Current & Kapacitiva)
 • Magneto-induktiva givare, linjära induktiva givare och vajergivare
 • Konfokala givare


12.00 – 13.00

 • Lunch med catering


13.00 – 16.20
DEL 2

 • Lasertriangulering: Lägesgivare och skanners
 • Optiska mikrometrar
 • Laseravståndsgivare (Time-Of-Flight)
 • Kulörgivare
 • Temperaturgivare (IR)

_______________________________________________________________________________________


Registrera dig online och reservera din seminarieplats här!

Vänligen registrera dig tidigt för att reservera en plats. Antalet deltagare är begränsat. Du kommer att få en bekräftelse via e-post med detaljerade anvisningar och fullständig adress.

Övriga frågor? Ring oss på +46(8)76473380 för ytterligare information.