Dragvajergivare i miniatyr för ekonomiska applikationer inom serieproduktion


Dragvajergivare i miniatyr, wireSENSOR WPS-MK, är speciellt konstruerad för applikationer i stora volymer. Trots mycket kompakt design är mätområden upp till 7500 mm möjligt. Konkurrenskraftiga priser och kompakta dimensioner erbjuder nya möjligheter för användarna när det gäller design och kostnadsoptimering.

Micro-Epsilon erbjuder det största produktsortimentet av dragvajergivare. Givarna förenar tekniska krav, lång livslängd och ett utmärkt pris i förhållande till prestanda. Ett stort urval av katalogprodukter kombinerat med många års erfarenhet av tillverkning i små serier gör att givare med sofistikerad mätteknik enkelt kan anpassas till specifika kundkrav och ekonomi.

Dragvajergivare i miniatyr, wireSENSOR MK, är särskilt konstruerad för tillämpningar i stora volymer. Givarnas robusta och kompakta design möjliggör enkel integration i små utrymmen. Förutom analoga versioner med potentiometer, ström- eller spänningsutgång finns digitala versioner med inkrementell- eller absolutencoder. Det fördelaktiga priset i förhållande till prestanda möjliggör kostnadsminskning i användarnas tillverkningsprocesser.

I den välbeprövade serien wireSENSOR erbjuds givare i många olika storlekar, former och varianter. Mätområdena är individuellt valbara mellan 50 och 50 000 mm i flera olika steg. Det utmärkande är givarnas kompakta design i förhållande till mätområde. Exempelvis har den minsta versionen en diameter på endast 30 mm och ett mätområde på 750 mm.

Flera olika analoga och digitala utgångar finns tillgängliga liksom olika hus tillverkade av plast eller aluminium. Eftersom endast komponenter med hög prestanda används i givarna har de en längre genomsnittlig livslängd. Närhelst avstånd och vinklar måste mätas genom kontaktmätning är dragvajergivare från Micro-Epsilon idealiska.

Hjul till soptunnor

 

Före mätning med en laserskanner från Micro-Epsilon skapas hjulen under högt tryck. Beroende på hur mycket smörjmedel som används under denna process kan hjulen få små eller stora sprickor.

 

Ny prestandaklass för induktiv mätning av förskjutning

Det induktiva mätsystemet EddyNCDT 3060 bygger på virvelströmsteknik och möjliggör snabba, exakta mätningar av förskjutning. Mer än 400 givarmodeller kan kombineras med eddyNCDT 3060. Användarvänlighet och smart signalbearbetning definierar systemet som utgör en ny prestandaklass för induktiv, beröringsfri mätning av förskjutning.

Vid en jämförelse med konventionella induktiva givare för mätning av förskjutning, utmärker sig givare baserade på virvelströmsteknik när det gäller mätnoggrannhet, bandbredd och temperaturstabilitet. Vidare möjliggör virvelströmsteknik mätningar på ferro- eller icke-ferromagnetiska föremål. Givarna är även resistenta mot smuts, olja, tryck och varierande temperaturer i tuffa industriella miljöer.

EddyNCDT 3060 är ett nytt, kraftfullt mätsystem för snabb mätning med hög precision. Mer än 400 givarmodeller kan kombineras med eddyNCDT 3060. Användarvänlighet och smart signalbearbetning definierar systemet för beröringsfri mätning och ugör en ny prestandaklass för induktiv mätning av förskjutning. Gränssnittet M12 Ethernet i industriell kvalitet möjliggör en modern fältbussanslutning. Det kompakta styrsystemet samt fältbussanslutning gör mätsystemet lämpligt för integration i maskiner och system.

Styrenheten DT3061 erbjuder förbättrade funktioner så som 5-punkts-kalibrering, inställning av digital- och temperaturutgångar samt lagring av flera referenskurvor.

 

Seminarium om mätteknik i Jönköping

Vi vill härmed bjuda in dig, eller en av dina kollegor, till Micro-Epsilons kostnadsfria seminarium om mätteknik i Jönköping.

Under seminariet lär du dig både grunderna och får mer detaljerad kunskap om givare för positionsmätning, färgigenkänning och infraröd temperaturmätning så att du i framtiden kan lösa mätuppgifter på ett effektivt sätt. Vi kommer att gå igenom de viktigaste frågorna och svaren om givare och mätsystem baserat på tydliga exempel och demonstrationsenheter.

⦁  Hur olika mättekniker fungerar.
⦁  Fördelar med olika typer av givare.
⦁  Lämplig mätteknik för olika mätproblem.
⦁  Tillgängliga givare och system.

 

> Anmälan till seminarium

 

Ett av Micro-Epsilons uppskattade seminarier. Innovatum, Trollhättan 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Transparenta material – Beröringsfri mätning i nanometer

Med hjälp av konfokala lägesgivare är det möjligt att mäta beröringsfritt på flertalet svåra ytor, exempelvis spegelblanka och transparenta material i flera skikt. Det är också möjligt att mäta skikttjocklek från endast en sida på transparenta material. Mätningen kan ske med noggrannhet i nanometer. > Se fullständigt produktblad här.

 

Se video om konfokala givare från Micro-Epsilon.

Färgkontroll av köksluckor

Köksluckor finns i mängder av olika färger. För att garantera att kunden alltid får önskad färg på luckorna görs inspektion av färgen med hjälp av colorSENSOR OT-3-MA-30-16. Inspektionen inkluderar kontroll av eventuella färgskillnader under själva produktionsprocessen, vilket säkerställer att homogen färg appliceras. Även de minsta färgavvikelserna, som är osynliga för det mänskliga ögat, kan detekteras.

> Läs mer om colorSENSOR OT-3-MA-30-16

Volym- och tjockleksmätning av friterad potatis

Vid produktion av friterad potatis beror faktorer som konsistens, kvalitet och smak i stor utsträckning på tjockleken på potatisskivorna. Om skivorna är för tjocka kvarstår en mjuk kärna och är de för tunna riskerar de att brännas. Därför är det viktigt att kontinuerligt övervaka tjockleken med en skanner som projicerar en laserlinje mot potatisen på transportbandet.

I takt med att knivarna slits ändras skivornas tjocklek långsamt men stadigt under produktionen. Det är inte nödvändigt att mäta varje potatisskiva eftersom tjockleksförändringen sker långsamt och mätningen sker därför slumpmässigt. Med scanCONTROL 2950-50/BL och tillhörande programvara är det möjligt att bestämma genomsnittlig tjocklek, planhet och total volym. Om gränsvärdena överskrids kan inställningarna anpassas, vilket möjliggör kontroll tidigt i tillverkningsprocessen och minskar svinnet.

Produktion av vinglas

Vid produktion av exempelvis vinglas så sammanfogas stammen och kupan med hjälp av en gasbrännare. För att få bästa möjliga fog måste avståndet mellan de två delarna kontrolleras noga så att kvalitet och produktionstakt kan optimeras och svinnet minskas.

I glasindustrin är den omgivande temperaturen ofta hög vilket försvårar installation av mätutrustning. Lösningen på detta är att montera mätutrustningen på ett avstånd där temperaturen är lägre. Med Micro-Epsilons laserridå ODC2520-46, som består av sändare och mottagare, är det möjligt att mäta mot transparenta material med mycket hög noggrannhet på stora avstånd, vilket gör givaren lämplig för just den här typen av applikation. Med hjälp av erhållen mätdata kan avståndet mellan stammen och kupan bestämmas. Mätdata överförs via Ethernet till styrsystemet.

> Läs mer om Micro-Epsilons laserridå ODC2520-46

Mätt på choklad?

Fyllningen inuti en chokladpralin brukar exempelvis bestå av fett eller fukt som kan få den omgivande chokladen att svälla eller krympa. Lina Svanberg m.fl. på RISE har, med hjälp av mätteknik från Micro-Epsilon, undersökt hur mörk choklad påverkas av fukt- och fettvandring under lagring.

I studien gjordes multipla mätningar före och efter att chokladen utsattes för inducerad svällning genom fukt- och fettvandring. För att bestämma dimensionsförändringarna krävdes beröringsfri och icke-invasiv optisk mätteknik som detekterar mycket små förändringar i avstånd.

Vid mätning passerade chokladen under en konfokalkromatisk givare, IFS2405-30, som var ansluten till en styrenhet med integrerad LED-ljuskälla och spektrometer. Givaren som användes har ett mätområde om 30 mm, en upplösning om 0,18 my och en mätpunkt med en diameter om 50 my.

Noggrann tjockleksmätning inom plastindustrin

Unika combiSENSOR från Micro-Epsilon kombinerar en eddy current virvelströmsgivare med en kapacitiv lägesgivare integrerade i samma hölje vilket möjliggör beröringsfri tjockleksmätning med hög precision på plastfilm och isolatorer.

combiSENSOR möjliggör även tjockleksmätning från en sida av elektriskt icke-ledande material på metallobjekt och är särskilt anpassad för användning i plastindustrin, exempelvis för att bestämma tjockleken hos plastbeläggningar på metallplåtar eller på applicerade limlager.

Styrenheten matar dels ut signalerna från virvelströmsgivaren och den kapacitiva lägesgivaren var för sig. Genom differentialberäkning av båda sensorsignaler och en integrerad temperaturkontroll kompenseras även för mekaniska förändringar som termisk expansion och avböjningar. På grund av sin höga temperaturstabilitet erbjuder combiSENSOR hög mätnoggrannhet även vid varierande omgivande temperaturer. Det intuitiva webbgränssnitter bidrar till användarvänligheten. Kontrollenheten har även Ethernet och EtherCAT-gränssnitt.