Vid produktion av friterad potatis beror faktorer som konsistens, kvalitet och smak i stor utsträckning på potatisskivornas tjocklek. Om skivorna är för tjocka kvarstår en mjuk kärna och är de för tunna riskerar de att brännas. Därför är det viktigt att kontinuerligt övervaka tjockleken vid produktion med en skanner som projicerar en laserlinje mot potatisen på transportbandet.

I takt med att knivarna slits ändras skivornas tjocklek långsamt men stadigt under produktionen. Eftersom tjockleksförändringen sker långsamt är det inte nödvändigt att mäta varje potatisskiva och mätningen sker därför slumpmässigt. Med scanCONTROL 2950-50/BL och tillhörande programvara är det möjligt att bestämma genomsnittlig tjocklek, planhet och total volym. Om gränsvärdena överskrids kan inställningarna anpassas , vilket möjliggör kontroll tidigt i tillverkningsprocessen och minskar svinnet.